kosciol3.jpg

Kamień, kruchość pamięci - Wystawa fotografii

   W sobotę 21 lutego o godz. 16.oo w Domu Parafialnym otwarta została wystawa fotografii pana Piotra Krzemińskiego pt.:„Kamień, kruchość pamięci”.

Zobacz zdjęcia z otwarcia wystawy

Zobacz reprodukcje fotografii 

Czytaj więcej...

Wielki Post 2015

  Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu ma nas duchowo przygotować do Misterium Paschalnego. Ten czas powinniśmy wykorzystać starając przybliżać sobie to, czego z miłości do ludzi dokonywał Jezus Chrystus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach, dobrymi postanowieniami, wewnętrznym wyciszeniem wspartym sakramentem pokuty - będziemy rozważać w swoich sercach czternaście stacji, które przebył Bóg-człowiek, aby zbawić ludzkość. Klęcząc w Ogrójcu modlił się za nasze grzechy: niewdzięczność, niewierności i zdradę. "Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku". (Łk 22, 44 - 45).
  Wielki Post to także czas nawrócenia, refleksji nad naszym życiem, podjęcia wyzwania do stawania się lepszym. W tym czasie warto podjąć wyrzeczenie, więcej się modlić i wspomagać potrzebujących. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W Serbach droga krzyżowa w każdy piątek o godz. 16:30, a Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 16:30.

18 lutego - Popielec

  Środą Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. 40 dni postu to szczególny czas, w którym będziemy przygotowywać się na przeżycie największej tajemnicy naszej wiary - zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Środa Popielcowa, ma nam pomóc i zachęcić do postu, który warto podjąć w tym czasie. Niech podczas tych 40 dni modlitwa, post i jałmużna będą zasadniczymi elementami w naszym życiu. 
  Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem, zostaną odprawione: w Serbach o godz. 8:00 i 18:00, a w Goli o 16:30. W środę obowiązuje post ścisły - trzy posiłki w tym jeden do syta. Jest to dzień solidarności z kapłanami seniorami. Taca ze mszy św. przeznaczona zostanie na potrzeby Domu Księży Emerytów.

Zobacz zdjęcia

15 - 21 lutego; Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

15 lutego – VI Niedziela zwykła rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  Będą to dni  pokuty  i  zadośćuczynienia  za  grzech  pijaństwa.  W tym  roku  Tydzień  Modlitw o Trzeźwość Narodu odbędzie się pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. W swoich modlitwach do Boga prośmy o przebaczenie za grzechy swoje i bliźnich - nie tylko za pijaństwo, ale także za rozwiązłość i wszelkie zgorszenie. Jest to tydzień modlitw za polskie rodziny,  aby  wierne  Bogu  i  nauce  Kościoła,  trwały w wierze i trzeźwości przeciwstawiając się demoralizacji.
Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Każdy dzień Tygodnia Modlitw poświęcony będzie modlitwie w konkretnej intencji. Módlmy się w kolejne dni o miłość i trzeźwość dla wszystkich polskich rodzin, za rodziców, za nauczycieli i wychowawców, za stanowiących prawo i rządzących, za kapłanów oraz za młodzież i dzieci.

11 lutego - wspomnienie NMP z Lourdes; Światowy Dzień Chorego

 Corocznie 11 lutego, w dniu wspomnienia NMP z Lourdes, obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na życie papieża. Ustanowienie przez świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem dla całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Hasłem tegorocznego dnia chorych jest cytat z Księgi Hioba: "Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogii" (Hi 29, 15).

Czytaj więcej...

5 lutego - Wspomnienie św. Agaty

   5 lutego obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Agaty męczennicy. Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, a kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 42