kosciol9.jpg

Dzień Babci i Dziadka 2015

   21 stycznia swoje święto mają wszystkie babcie, natomiast dzień później, 22 stycznia będą świętować dziadkowie. Z tej okazji składamy wszystkim babciom i dziadkom życzenia błogosławieństwa Bożego, wsparcia od dzieci i wnuków w życiu codziennym. Niech św. Anna i św. Joachim - dziadkowie Jezusa, wypraszają potrzebne  łaski  i  będą  przykładem w życiu.

29 - rocznica śmierci bpa Wilhelma Pluty

    22 stycznia 1986 w wypadku samochodowym zginał ks. Bp Wilhelm Pluta. Dzisiaj w całej diecezji wspominamy to wydarzenie. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Bpa Wilhelma Pluty. W życiu diecezji zapisał się jako bardzo pobożny i inteligentny duszpasterz. Był człowiekiem głębokiej modlitwy - kontemplatykiem i mistykiem żyjącym ciągle w Bożej obecności. Od takiego nauczyciela modlitwy warto się uczyć! Szczególny nacisk kładł na umocnienie Kościoła i rodziny.  
   W ramach obchodów 29 Rocznicy Śmierci Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty, w czwartek 22 stycznia br. o godz. 11.00 w katedrze gorzowskiej będzie koncelebrowana Msza św. Duchowieństwu diecezji przewodniczyć będzie bp Stefan Regmunt, a homilię wygłosi ks. kan. dr Grzegorz Cyran, dyrektor Instytutu Sługi Bożego Bpa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp.
Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Bpa Wilhelma Pluty. Módlmy się wszyscy o beatyfikację sługi Bożego Bpa Wilhelma.

Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan

   Pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić!”, które jest cytatem z Ewangelii według św. Jana (J 4,7), tradycyjnie od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność wyznawców Chrystusa.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaproponowany został przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie. Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r. W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

7 rocznica tragicznej śmierci

    Mija 7 lat od tragicznej śmierci o. Władysława Polaka i gospodyni Heleny Rogali. Wydarzenia z 12 stycznia 2008 roku ciągle pozostają w naszej pamięci oraz na trwałe wyryły się w historii parafii. Wielu z nas żywo pamięta byłego proboszcza i gospodynię. Pamiętajmy o nich i ich tragicznej śmierci w naszych modlitwach. Niech dobry Bóg da im życie wieczne w Raju. Módlmy się też o miłosierdzie dla człowieka, który w tamtych  tragicznych  dniach zabił 3 niewinne osoby. W naszych modlitwach prośmy także o łaskę dla nas abyśmy umieli dokonać prawdziwego przebaczenia mordercy.

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2015

  6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. Bóg zsyła swojego Syna na ziemię i staje się On podobny do nas. Jest to wielka tajemnica i skutek wielkiego umiłowania wszystkich ludzi przez Boga. 6 stycznia zwany jest również świętem Trzech Króli. Podczas mszy św. czytana jest Ewangelia o trzech  Mędrcach ze  Wschodu,  którzy, przybyli
z daleka, aby oddać cześć narodzonemu Jezusowi. Podczas mszy św. nastąpi obrzęd błogosławieństwa kredy i kadzidła. Kredą oznaczamy drzwi swojego domu pisząc:
"C + M + B =2015" co oznacza Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus pobłogosławi ten dom).
Msze św. według porządku niedzielnego.  

Po mszy św. z godz. 17:00 - w domu parafialnym spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca.
- zobacz zdjęcia ze spotkania

48 Światowy Dzień Pokoju

   Co roku Kościół Katolicki obchodzi 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji papieskie orędzia noworoczne skoncentrowane są zawsze wokół zasad, których łamanie stanowi zagrożenie dla pokoju. Każdego roku inny temat i hasło przewodnie, wybrane przez papieża, zostaje nagłośnione i omówione w papieskim orędziu. W tym roku na 48 Światowy Dzień Pokoju papież Franciszek zaapelował o budowanie globalizacji solidarności i braterstwa w obliczu różnych form współczesnego niewolnictwa. Hasłem przewodnim orędzia było: „Już nie niewolnicy, lecz bracia”. 

Czytaj więcej...

Strona 1 z 41