kosciol6.jpg

11 lutego – XXVIII Światowy Dzień Chorego; wspomnienie NMP z Lourdes

   W najbliższy wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia obchodzony jest także Światowy Dzień Chorego, który ustanowiony został przez św. Jana Pawła II. Papież Franciszek na ten dzień wystosował orędzie w którym w pierwszych słowach mówi: „Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem.”
   Niech ten dzień stanie się dla nas i całego Kościoła wezwaniem i poświęceniem na modlitwę, refleksję i dostrzeżenie tych, którzy często przykuci do łóżka - zmagają się w cierpieniu z chorobą.
   W dniach 10-11 lutego członkowie Parafialnego Zespołu Caritas odwiedzą chorych, samotnych i w podeszłym wieku zanosząc im wsparcie duchowe i modlitwę. Pamiętajmy o opiece i pomaganiu ludziom chorym.

   Zapraszamy na wtorkową Mszę św. na godz. 17.00 osoby chore i cierpiące. Jeśli w naszym otoczeniu są takie osoby, które mają na tyle sił aby dotrzeć do kościoła pomóżmy im, aby mogły uczestniczyć we Mszy św. połączonej z namaszczeniem chorych.

Ofiarowanie Pańskie - niedziela, 2 luty

   W najbliższą niedzielę 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa (zgodnie z prawem żydowskim) ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.
   W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.
   W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej - obrzęd poświęcenia świec, który podkreśla i ubogaca symbolikę światła.
   2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Święto Babci i Dziadka

   Już niedługo obchodzić będziemy Dzień Babci (21 stycznia) oraz Dzień Dziadka (22 stycznia). To doskonała okazja, by podziękować im za to, co dla nas zrobili i za to, że po prostu są. Bo kto tak pięknie jak Babcia czyta wnukom, kto tak pociesza ich i wspiera? A Dziadek – to równie ważna dla wnuków osoba, która potrafi świetnie wytłumaczyć „jak to działa” i naprawić niejedną zabawkę.
   Dzieci na Dzień Babci i Dzień Dziadka często tworzą własnoręcznie robione laurki, które wręczają swoim dziadkom i składają im życzenia, a w przedszkolach, świetlicach i domach kultury organizowane są dla nich różnego rodzaju spotkania, występy artystyczne dzieci i drobny poczęstunek. I my dołączamy się do życzeń składanych przez dzieci i wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia, długich lat życia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Uroczystość Chrztu Pańskiego - 12.01.2020r.

   W najbliższą niedzielę, 12 stycznia Kościół katolicki obchodzi w liturgii Święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.
   W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Na Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Przez misję Chrystusa zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się dla naszego zbawienia.

12 rocznica tragicznej śmierci

   W niedzielę mija 12 lat od tragicznej śmierci o. Władysława Polaka i gospodyni Heleny Rogali. Chociaż czas leczy rany to tamte tragiczne wydarzenia z 12 stycznia 2008 roku ciągle pozostają w naszej pamięci. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach polecajmy ich dusze Miłosiernemu Bogu. Niech dobry Bóg da im życie wieczne w Raju.
   Módlmy się też o miłosierdzie dla człowieka, który w tamtych tragicznych dniach zabił 3 niewinne osoby. W naszych modlitwach prośmy także o łaskę dla nas abyśmy umieli dokonać prawdziwego przebaczenia mordercy.

Trzech Króli – Święto Objawienia Pańskiego - Epifania

    6 stycznia czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się Trzem Mędrcom, poganom – jako Syn Boży. Później objawia się narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez dokonane liczne cuda, m.in. w Kanie Galilejskiej.
   Święto Trzech Króli nazywane jest też Epifania – co znaczy „objawienie”. Terminem tym Grecy określali uroczysty wjazd władcy. W Święto Objawienia Pańskiego święcimy przybycie na ziemię Wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie tylko wszystkie kraje, ale cały wszechświat. Wszystkie narody zostają powołanie do Kościoła. W Trzech Królach - Mędrcach ze Wschodu, widzimy zalążki narodów pogańskich, które będą wstępować w bramy Kościoła Chrystusowego. Bóg obdarzył nas światłem wiary, "abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Świętych w światłości".
   Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela.

Strona 1 z 103