kosciol1.jpg

W czwartek 18 września - Św. Stanisława Kostki


     Stanisław Kostka został w 1674r. jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Litwy, a od 1961r. jest patronem Polski. Jest też patronem studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek, alumnów, polskiej młodzieży. Papież Jan XXIII w 1962 roku potwierdził trwający od 1674 r. patronat św. Stanisława Kostki nad Polską. 

Czytaj więcej...

Rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego

    W liturgii szczególne znaczenie ma rocznica poświęcenia kościoła katedralnego.
W katedrze gorzowskiej obchodzimy ją 9 września jako wielką uroczystość, a w całej diecezji jako święto, które stanowi jedną z form wyrażenia jedności całej diecezji. W Rocznicę Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gorzowie Wlkp J.E. Ks. Bp dr Stefan Regmunt, o godz. 18.oo odprawi Mszę św.
Rocznica poświęcenia kościoła jest świętem Pańskim i świętem Kościoła. Kościół to przede wszystkim miejsce sprawowania świętej liturgii. Przestrzeń służenia Bogu i dom świętej obecności. Budynek materialny, widzialny, wciągnięty zostaje w „ekonomię” Bożego działania. W nim Bóg otacza opieką swój lud i jednoczy go z sobą. On sam tworzy z wiernych swoją świątynię.

4 października - Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

   Sakrament Bierzmowania ubogaca charakter katolika. Przez Ducha Świętego bierzmowani są obdarzeni szczególnym darem, który umacnia w wierze i osobowość. Jednocześnie rodzi zobowiązanie, aby słowem i czynem być świadkiem Chrystusa, szerzyć wiarę i jeśli trzeba to stanąć w jej obronie. W sobotę 4 października w naszej parafii Sakramentu bierzmowania udzieli J.E. Ks. Bp dr Adam Dyczkowski. 
Prosimy o modlitwę w intencji młodzieży przygotowującej się do przyjęcia tego sakramentu.

14 - 21 września 2014r. - Misje Święte w naszej parafii.


    W dniach 14 - 21 września rozpoczynają się w naszej parafii Misje Święte. Są one umocnieniem naszej wiary a także wskazaniem drogi dla zniechęconych lub wątpiących. Misje św. to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego.
My mamy dobrowolnie się nawrócići przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Mamy tego dokonać we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu i umacniania wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa. Misje Święte poprowadzą misjonarze
o. Wojciech Pawlicki i o. Antoni Zabawski.

Poniżej - program Misji.

Czytaj więcej...

14.o9.2o14 - Podwyższenie Krzyża Świętego

    W niedzielę 14 września obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego - święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Dla nas - chrześcijan jest on największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa. Czcimy wtedy Krzyż na którym umarł Jezus Chrystus za zbawienie ludzi. Jest to nasz znak rozpoznawczy jako katolików. Krzyż towarzyszy nam również podczas mszy św., w modlitwie
i życiu codziennym. 

Czytaj więcej...

8 września - Narodzenie NMP

W poniedziałek 8 września Święto Narodzenia NMP

    W naszej tradycji w święto to błogosławimy ziarno siewne i nasiona - stąd bierze się inna nazwa tego dnia jako Matki Bożej Siewnej. 

Nieznany poeta tak przed laty pisał o Matce Bożej Siewnej: 
   W szarudze pól, w jesiennej mgle, 
    po rdzawych skibach roli, 
    stąpają lekko stopy Twe, 
    Jutrzenko ludzkiej doli... 
    I idziesz jasna poprzez świat, 
    jako płomyk o północy, 
    siejąc z rąk drobnych złoty grad 
    ziarn łaski wiary, mocy... 
    W dusze, co zorał bólu pług, 
    rozkruszył w proch, rozkrwawił, 
    rzucasz swych pociech 
    Bożych smug blaskiem 
    szarudze łzawej. 

Czytaj więcej...

Strona 1 z 35