kosciol1.jpg

X Tydzień Biblijny – 15-22 kwietnia 2018

   Najbliższa niedziela zainauguruje X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych – świętujemy obecność Pana Boga pośród nas w Słowie Pisanym. Jest to świetna okazja dla wszystkich do sięgnięcia po Pismo Święte, do ożywienia w nas Ducha Ewangelii, do przypomnienia nam, że tą nauką winniśmy wypełniać nasze życie. Czytając i rozważając Słowo Boże dziękujmy jednocześnie Bogu za osiągnięcia naszego dotychczasowego życia.

74 Tydzień Bożego Miłosierdzia

   Dzisiejsza niedziela 8 kwietnia 2018, w Kościele Katolickim rozpoczyna święto Tygodnia Bożego Miłosierdzia. Ma ono związek z objawieniami świętej siostry Faustyny Kowalskiej, której ukazał się Jezus i polecił, aby głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. Obchody służą modlitwie i refleksji o Bożym Miłosierdziu.
   Święto Miłosierdzia to także patronalna uroczystość kościelnego Caritas Polska, największej organizacji charytatywnej w Polsce. W Tygodniu Miłosierdzia Caritas prezentuje swoją pracę i zachęca do pomocy potrzebującym. To jest także okazja do podziękowania wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom za ich zaangażowanie i ofiarność.

Wielkanoc 2018

   Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się mszą świętą rezurekcyjną, odprawianą o świcie dla uczczenia Zmartwychwstania Chrystusa. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata i dlatego jest to największe święto w całym roku liturgicznym. Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy.
   Uroczystość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, określanych jako Święta Wielkanocne, odznaczają się szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, w którym uczestniczą chrześcijanie. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa jest Najświętszy Sakrament wyniesiony z Grobu Pańskiego i w uroczystej procesji, pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych oraz przy wezwaniu całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego, jest trzykrotnie obnoszony wokół kościoła.  (Zobacz FOTO)

Msza Rezurekcyjna w Serbach o godzinie 6:00.

Wszystkim naszym Parafianom i ich Gościom
życzymy obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym "Alleluja"

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna 2018

   Zazwyczaj śmierć kończy wszystko, ale nie w przypadku śmierci Jezusa. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas wieczornej Liturgii Wielkiej Soboty, która rozpoczyna się przed kościołem przy ognisku. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem kapłan kreśli na paschale znak krzyża i z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Następuje Liturgia Słowa - jest wyjątkowo rozbudowana i pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych.
   Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.
   Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana.

- W naszym kościele w Serbach Liturgia Wielkiej Soboty o godzinie 20.oo. Prosimy zabrać ze sobą świece.   (Zobacz FOTO) 
- Liturgia Wielkiej Soboty w Goli o godzinie 22.3o - liturgię zakończy procesja.

Wielki Piątek 2018

   Dziś nie sprawuje się Eucharystii - adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Późnym popołudniem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.
   W Wielki Piątek odsłaniane są krzyże, a kapłan śpiewa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela. Nadszedł czas aby ucałować krzyż Jezusa. Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie wieczne...
   Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.

   W naszym kościele uroczysta Liturgia Wielkiego Piątku o godzinie 18.oo. Ofiary składane tego dnia przy krzyżu przeznaczone są na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej – Ojczyźnie Jezusa. Po adoracji Krzyża – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.  Adoracja przy Grobie Pańskim do godz.22.oo       (Zobacz FOTO)

Triduum Paschalne - Wielki Czwartek

   Tego dnia podczas Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za was wydane […] Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej”. Krew zabitego Jezusa posłuży jako Nowe i Wieczne Przymierze nowego ludu (Kościoła), który przez chrzest oraz zbawczą mękę i śmierć Chrystusa staje się Ludem Bożym. Zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – my chrześcijanie sprawujemy tę Eucharystię na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa.
   Ewangelia przypomina nam także o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu...
  Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostanie przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych, tak jak wierni uczniowie, będziemy czuwać wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Wchodzimy w czas Bożej męki...

O godz. 18.oo Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.  Po Mszy Św. w ciemnicy rozpocznie się Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.oo.     (Zobacz FOTO)

Czcigodny Księże Proboszczu

Obchodzimy dzisiaj ważny dzień w życiu każdego kapłana i całego kościoła.
Z okazji Wielkiego Czwartku składamy Tobie księże Leszku
podziękowania za posługę, jaką pełnisz i słowo, jakie głosisz w naszej parafii.
Dziś modlimy się wszyscy wspólnie i prosimy Pana o łaski dla Ciebie.
Życzymy również pogody ducha i wiele radości każdego dnia, 
aby uśmiech często gościł na twej twarzy.
Niech Pan Bóg błogosławi i obdarza swymi łaskami, 
abyś wytrwale podążał obraną drogą 
pełniąc służbę Bogu i ludziom.

Szczęść Boże!

Strona 1 z 83