kosciol11.jpg

Niedziela 24 listopada - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

   Nadchodząca niedziela roku liturgicznego jest świętem Chrystusa Króla Wszechświata. To święto w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem. Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu dał dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, dla którego przygotowane jest Królestwo Boże. Mamy poddać się Bożej miłości i władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki.

   Tej niedzieli obchodzimy święto patronalne Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.
Ofiary złożone na tace będą naszym wsparciem dla Seminarium Duchownego.

13 listopada święto Patronów diecezji - Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

   Pierwsi Męczennicy Polski to święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Byli mnichami kamedulskimi, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego osiedlili się w okolicach Międzyrzecza. Benedykt i Jan pochodzili z Włoch. Mateusz i Izaak dołączyli do nich w Polsce. Krystyn natomiast był kucharzem, który przygotowywał posiłki dla zakonników. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską z rąk miejscowych zbójców w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. Są oni pierwszymi męczennikami chrześcijańskimi w naszym kraju.
   Świętymi zostali uznani już w roku 1004 przez papieża Jana XVIII. Ciała świętych przebywały najpierw w Gnieźnie, a w roku 1038 zostały wywiezione do Pragi. Diecezja zielonogórsko-gorzowska czci ich jako swoich patronów. Szczególny kult Pierwsi Męczennicy Polski odbierają w noszącym ich wezwanie kościele parafialnym przy ul. Wita Stwosza w Międzyrzeczu, uznawanym za diecezjalne sanktuarium.

11 listopada - Święto Niepodległości

   W poniedziałek obchodzimy 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Święto to upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niezależności narodowej po 123 latach niewoli. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa, która wykrwawiła i osłabiła zaborców naszych ziem, dała narodowi polskiemu szansę na wywalczenie niepodległości i odzyskanie państwowości. 11 listopada 1918 r, zakończyła się I wojna światowa. Zawarto układ rozejmowy w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim.
   Dzień 11 listopada, który stał się świętem niepodległości jest datą symboliczną. De facto, odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało ogłoszone przez Radę Regencyjną już 7 października 1918 roku. 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy marszałek Józef Piłsudski, który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu. Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu – Polski.
   Tego dnia szczególnie pamiętajmy o ludziach, którzy przez wszystkie wieki walczyli w obronie naszych ziem i naszego Domu, oraz o naszej Ojczyźnie jako dobru nas wszystkich. Módlmy się o potrzebne łaski dla naszej ziemskiej Ojczyzny.

Sobota - święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

   W 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał Edykt Mediolański, na mocy, którego religia chrześcijańska odzyskała prawa do swobodnego i publicznego kultu. Cesarz podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335) pałac rodziny Lateranów (stąd nazwa wzgórza i Bazyliki św. Jana na Lateranie), i nakazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najświętszego Zbawiciela, potem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą biskupa Rzymu, a przylegający do niej pałac – siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał ten sam papież św. Sylwester I - 9 listopada 324 r.
   Bazylika św. Jana na Lateranie, jako katedra papieża oraz Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta Rzymu i Świata, jest wielkim i wspólnym kościołem parafialnym nas wszystkich wierzących, dlatego jako Kościół powszechny obchodzimy 9 listopada to radosne święto. Wyrażamy również swoją wielką wdzięczność za wszystkie świątynie, jakie zostały wybudowane przez i dla jego wiernych.

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych

   1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych - wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Ten dzień dla wielu kojarzy się ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Oddajemy cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Ten dzień przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.   (zobacz FOTO)

   2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących w czyśćcu za grzechy. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc prośby do Boga i ofiaruje pokutującym w czyśćcu odpusty zupełne.

Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego

   Dzisiaj, w ostatnią niedzielę października, obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego, czyli naszej parafialnej świątyni, w której gromadzimy się, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne i wielbić Boga. Dziękujemy Bogu, że pozwolił wznieść, z Jego darów tę „arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. Z radością spoglądamy na tę świątynię, gdyż jest ona znakiem wszystkich wierzących, bowiem słowem „kościół” określamy wszystkich wierzących w Chrystusa i przez chrzest oddanych Mu na własność. Ten poświęcony i namaszczony budynek to miejsce, w którym dostępujemy Bożego miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne.

Strona 1 z 101