kosciol7.jpg

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Czytaj więcej...

26 października - rocznica poświęcenia Kościoła własnego

    W ostatnią niedzielę października obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła własnego, czyli naszej parafialnej świątyni, w której „gromadzimy się, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii oraz wykonuje i spełnia się sakramenty św.
    Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych, a obchód rocznicy tego wydarzenia jest podniesiony do rangi podniosłej uroczystości. Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi na świat, jest nowym istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od chwili chrztu - staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania na ziemi, Jego świątynią.
    Wdzięczni za dar parafialnego kościoła możemy śpiewać: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary. (...) Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg”.

16 października - św. Jadwigi Śląskiej

    W czwartek, 16 października przypada wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. Jest to zarazem uroczystość odpustowa kościoła w Goli, który nosi wezwanie tej świętej. Zapraszamy wszystkich parafian z Goli oraz Serbów, na uroczystą Sumę odpustową, która zostanie odprawiona w czwartek o godz. 18:30 w kościele w Goli. Wspólnie będziemy dziękować
i prosić Boga o łaski potrzebne dla naszej parafii.

zobacz zdjęcia

19 października - Światowy Dzień Misyjny

     W najbliższą niedzielę, 19 października, obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny. Dzień ten ustanowił w 1926 papież Pius XI.
W Polsce rozpocznie on Tydzień Misyjny, któremu będzie towarzyszyć hasło: Z Ewangelią wśród narodów.
14 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja orędzia misyjnego papieża Franciszka na to święto misji. „Wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacji”. Przypomina o tym papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny.

 ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 19 PAŹDZIERNIKA 2014

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to uprzywilejowany czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się przez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności i radości. Wdzięczności – dlatego, że Duch Święty, posłany przez Ojca, daje mądrość i siłę tym, którzy poddają się Jego działaniu. Radości – dlatego, że Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany do ewangelizacji świata, wspiera i towarzyszy naszym misyjnym wysiłkom. Chciałbym więc zaprezentować biblijny obraz pokazujący radość Jezusa i Jego uczniów jako misjonarzy, który znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza (por. 10, 21-23).

Czytaj więcej...

18 października - św. Łukasza Ewangelisty

    18 października w liturgii kościoła wspominamy św. Łukasza Ewangelistę. Był wiernym towarzyszem i współpracownikiem św. Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich – trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu; Jest świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego. 
    Najstarsza wzmianka o św. Łukaszu znajduje się w Liście św. Pawła do Filemona, wers 24. Jest również wymieniany w Liście do Kolosan (4,14) i w Drugim liście do Tymoteusza (4,11) – obydwu dziełach przypisywanych świętemu Pawłowi. Łukasz nie należał do grona dwunastu apostołów Jezusa. 

Czytaj więcej...

36-rocznica wyboru papieża Jana Pawła II

    16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędącym Włochem, został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. W swoim pontyfikacie dał się zapamiętać jako papież pielgrzym. Szczególną troską otaczał ludzi chorych, ubogich
i cierpiących. Ważnym elementem Kościoła była również dla niego młodzież, w której widział przyszłość dla świata. Od 27 kwietnia 2014r. Jana Pawła II możemy czcić jako Świętego – patrona rodzin. 
    Dzień 16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku – jak stwierdzono w uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi
i pokory.

Strona 1 z 37