kosciol2.jpg

8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP

   Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie. Papież pisał tak: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”
   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem i przypada 8 grudnia. W krajach takich jak Austria, Hiszpania, Portugalia i Włochy dzień ten jest wolny od pracy. Na Placu Hiszpańskim w Rzymie papież modli się tego dnia pod pomnikiem Niepokalanie Poczętej Maryi.

Św. Mikołaj - 6 grudnia

   Św. Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patras (Grecja). Zasłynął jako człowiek o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością i życzliwością wobec innych, zwłaszcza ludzi biednych i schorowanych.
   W naszej kulturze Święty Mikołaj to postać staruszka z laską, często w okularach, z długą siwą brodą, w czerwonym stroju, z workiem pełnym prezentów. Jednak kult tej postaci związana jest z historią biskupa Mikołaja z Miry (starożytne miasto Licji - współczesne tereny Turcji.) Święty Mikołaj od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Legendy głoszą, że otrzymał spory majątek po rodzicach, którym podzielił się z ubogimi.
   Z racji swoich dobrych uczynków popularność tego świętego nie zanikła do tej pory. Co roku ludzie przebierają się na jego cześć, by móc obdarować prezentami najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Oby ta tradycja tkwiła w nas, jak najdłużej, bo nie ma nic piękniejszego, niż sprawianie radości i niespodzianek drugiemu człowiekowi.

4 grudnia - Św. Barbary, Dzień Górnika

   4 grudnia wspominamy św. Barbarę – świętą dziewicę i męczennicę, która nie wyparła się swojej wiary w Chrystusa. Jest patronką: górników, umierających, budowniczych, a także obok św. Floriana - strażaków.
   W naszym kościele w sobotę 3 grudnia o godz 17.oo w przeddzień liturgicznego wspomnienia Świętej Barbary za wszystkich górników i ich najbliższych odprawiona zostanie Msza Św. dziękczynno–błagalna w ich intencji. Podczas mszy świętej poświęcony zostanie górniczy sztandar Św. Barbary ufundowany przez naszych górników oraz hojnych sponsorów. Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie górników i ich rodziny na tę uroczystość.
   Po mszy świętej w domu parafialnym odbędzie się spotkanie gwareckie, na które ksiądz proboszcz zaprasza wszystkich górników: zarówno tych pracujących jak i tych na zasłużonej emeryturze.
   Wszystkim górnikom z okazji ich święta życzymy bezpiecznej pracy i pozdrawiamy Szczęść Boże!

Roraty 2016 - W domu Królowej Maryi

   Rozpoczęliśmy czas Adwentu - przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W naszym kościele odprawiane są msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny zwane Roratami. W tym roku Roraty opowiadają o "domu Królowej Maryi" - sanktuarium na Jasnej Górze, w trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Poznamy historię klasztoru i cudownego obrazu oraz rolę Maryi w dziejach Polski i naszego narodu. Innym elementem rorat jest skarbona, do której dzieci będą wrzucać swoje prośby i podziękowania. Po zakończeniu rorat intencje zostaną wysłane na Jasną Górę, a tam Paulini złożą je przed obrazem Matki Bożej.
   Zachęcamy wszystkich do udziału w roratach, a dzieci do przygotowania lampionów. Roraty przez najbliższe trzy tygodnie są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 17:00 w kościele parafialnym w Serbach.

27 listopada - rozpoczyna się Adwent

  W niedzielę, 27 listopada rozpoczyna się Adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia - powtórne przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
   Zwykle rozpoczyna się od pierwszych nieszporów w pierwszą niedzielę adwentu, przypadającą cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Adwent - to jest nasz czas poświęcony modlitwie, to są nasze wyrzeczenia, jałmużna i post. Kościół zachęca nas do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W tym czasie w naszych domach pojawia się wieniec adwentowy wykonywany z gałązek świerku lub sosny z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę.
   Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, że zostanie Matką Syna Bożego. Takie msze nazywane są roratami. W naszym kościele Msze Św. Roratne rozpoczynamy od poniedziałku. Zapraszamy do udziału w roratach wszystkie dzieci (z lampionami) oraz młodzież i dorosłych.

20 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

    Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 r., a następnie, po Soborze Watykańskim II, ustalono jej obchód na zakończenie roku liturgicznego.
   Ten dzień przypomina i uświadamia nam, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym ładzie posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. Chrystus króluje w umysłach ludzkich bo jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. Także króluje w naszej woli i tak wpływa natchnieniami swymi na nas, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Dlatego uznajemy Chrystusa – syna Bożego jako naszego Władcę i Króla, który jako Człowiek otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo".
  Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. W codziennej modlitwie, którą nauczył nas sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

Strona 1 z 67