kosciol4.jpg

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

   „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” – pod tym hasłem w b.r. przebiega Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który ma już ponad stuletnią tradycję i stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Spotkanie zapowiadające tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce miało miejsce 16 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych, Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna wydały polską wersję broszury, która jest pomocna w przygotowaniu lokalnych obchodów Tygodnia Modlitw.
   W naszej diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej zaplanowano kilka nabożeństw ekumenicznych. Wezmą w nich udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. Obchody Tygodnia Ekumenicznego rozpoczną się w gorzowskiej katedrze. Wspólnej modlitwie 18 stycznia o godz. 18.30 będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, a kazanie w trakcie nabożeństwa wygłosi duchowny luterański – bp Mirosław Wola.
   Nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się także 20 stycznia o godz. 17.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Przewodniczyć mu będzie ks. Grzegorz Chojnacki, a kazanie wygłosi duchowny luterański – ks. Dariusz Lik.
   Tydzień Ekumeniczny zakończy się w zielonogórskim kościele pw. Ducha Świętego o godz. 18.30. Modlitwie przewodniczyć będzie Stefan Regmunt, tu także kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik.

Dziękujemy Fundacji KGHM Polska Miedź

odnowione prezbiterium   W minionym 2016 roku kontynuowano prace remontowe w zabytkowym kościele filialnym p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli. Dużym wsparciem w wykonanych pracach była pomoc finansowa Fundacji KGHM Polska Miedź. Dzięki temu możliwe było odnowienie zabytkowej XVIII-wiecznej drewnianej dzwonnicy stojącej przy kościele. Fundacja wsparła także remont prezbiterium polegający na odtworzeniu XIX-wiecznej dekoracji sklepienia i ścian. Dziękujemy Fundacji KGHM.  (na zdjęciu obok - odnowione prezbiterium; zobacz ostatnie prace)

Niedziela Chrztu Pańskiego - 8 stycznia 2017

   W Niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (po święcie Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Od aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską. W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym.
   Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

6 stycznia - Święto Objawienia Pańskiego

   Dzisiaj 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Bóg zsyła swojego Syna na ziemię i staje się On podobny do nas. Jest to wielka tajemnica i skutek wielkiego umiłowania wszystkich ludzi przez Boga. Symbolem święta jest czytana podczas mszy św. Ewangelia o trzech Mędrcach ze Wschodu, którzy, przybyli z daleka do Betlejem, aby oddać cześć narodzonemu Jezusowi.
   Podczas mszy św. nastąpi obrzęd błogosławieństwa kredy i kadzidła. Kredą oznaczamy drzwi swojego domu pisząc: "C + M + B =2017" co oznacza Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus pobłogosławi ten dom).
Msze św. według porządku niedzielnego.
Po mszy św. z godz. 17:00 - w domu parafialnym spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca.

Boże Narodzenie a.d. 2016

   W Kościele chrześcijańskim święta Bożego Narodzenia zaczynają się od Wigilii (24 grudnia) - dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa. Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki - na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. W tym dniu tradycją w Polsce jest post bezmięsny.
    Z okazji Świąt całej naszej społeczności parafialnej życzymy błogosławieństwa od Bożej Dzieciny. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech ten niezwykły czas, jakim jest Boże Narodzenie będzie wolny od zmartwień i wszelkich problemów oraz da wiele powodów do radości i uśmiechu. Niech nadchodzący 2017 Nowy Rok będzie pełen sukcesów, a Boże zbawienie niech stanie się udziałem każdego z Was. 
                                                                       Ks. Proboszcz oraz redakcja strony parafialnej.

Malowanie prezbiterium kościoła w Goli


    Kończy się kolejny etap remontu zabytkowego kościoła w Goli. Zabiegowi renowacji poddano prezbiterium, które zyskało odnowioną kolorystykę.
   Również ten etap odnowy Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej jest dofinansowany z Fundacji KGHM Polska Miedź - dziękujemy.
zobacz foto

Strona 1 z 68