kosciol2.jpg

19 listopada - I Światowy Dzień Ubogich

   Dzisiejsza niedziela to dzień poświęcony pamięci o tych, którzy są niezamożni, w potrzebie czy wręcz biedni i cierpiący niedostatek. Ojciec Święty Franciszek ustanowił ten dzień przed rokiem w Liście Apostolskim "Misericordia et Misera", napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W dzisiejszą niedzielę 19 listopada 2017 r., obchodzony będzie po raz pierwszy. Hasłem tegorocznych obchodów jest „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. „Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim” – napisał w swoim orędziu na I Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek.

Święto Niepodległości - 11 listopada

   W sobotę 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości, wolności narodowej i państwowości. Po 123 latach zaborów Polska ponownie pojawiła się na mapach świata, a Polacy mogli wskazać swój dom gdzie mieszkają – Polskę. Odzyskiwanie niepodległości było procesem stopniowym, a 11 listopada 1918r. przyjęto jako odrodzenie się Polski wraz z końcem I wojny światowej (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). 
   Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W całej Polsce odbywają się także liczne imprezy towarzyszące i festyny. Czy 11 listopada odzyskanie niepodległości znów będziemy świętować podzieleni i skłóceni? Nie wyrzekajmy się wolnej, demokratycznej Polski, której odbudowę rozpoczęliśmy Solidarnościowym zrywem i protestem w 1980r. i później odbudowaliśmy w 1989. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie, zgodzie w narodzie i wzajemnym zrozumieniu. 

Msze Św. w Goli o godz. 1o.oo w Serbach o godz. 17.oo w intencji Ojczyzny.

Czwartek - święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

   W 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał Edykt Mediolański, na mocy, którego religia chrześcijańska odzyskała prawa do swobodnego i publicznego kultu. Cesarz podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335) pałac rodziny Lateranów (stąd nazwa wzgórza i Bazyliki św. Jana na Lateranie), i nakazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najświętszego Zbawiciela, potem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą biskupa Rzymu, a przylegający do niej pałac – siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał ten sam papież św. Sylwester I - 9 listopada 324 r.
   Bazylika św. Jana na Lateranie, jako katedra papieża oraz Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta Rzymu i Świata, jest wielkim i wspólnym kościołem parafialnym nas wszystkich wierzących, dlatego jako Kościół powszechny obchodzimy 9 listopada to radosne święto. Wyrażamy również swoją wielką wdzięczność za wszystkie świątynie, jakie zostały wybudowane przez i dla jego wiernych.

Święto Wszystkich Świętych

   1 listopada obchodzimy Święto Wszystkich Świętych. Na ten dzień odwiedzamy cmentarze porządkujemy je oraz czyścimy groby naszych bliskich i przyozdabiamy je kwiatami. Zapalamy znicze i w cichej modlitwie prosimy Boga o łaskę zbawienia dla naszych zmarłych. Zwieńczeniem obchodów liturgicznych tego dnia jest uroczysta msza św. w intencji zmarłych odprawiona na cmentarzu.
   Następnego dnia 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny, zwany też Zaduszkami. Dla katolików jest to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych. W tym dniu również odwiedzamy cmentarze by w swoich modlitwach wstawić się za naszymi zmarłymi, którzy być może oczekują w czyśćcu na zbawienie, a nasze stawiennictwo ma im w tym pomóc.

W naszej parafii 1 listopada w Święto Wszystkich Świętych, msza św. na cmentarzu parafialnym o godz. 14:00.

29 Października - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

   W każdą ostatnią Niedzielę października we wszystkich już poświęconych kościołach, z wyjątkiem kościołów katedralnych, obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła – naszej świątyni, w której gromadzimy się, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii. Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i namaszczenie.
   Podziękujemy Panu Bogu, że pozwolił wznieść, z Jego darów, kościół parafialny - tę „arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. Spoglądamy z dumą i radością na tę świątynię także dlatego, że jest ona znakiem wszystkich wierzących i każdego z osobna. Wdzięczni za dar parafialnego kościoła zaśpiewajmy: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary. (...) Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg”.

28 października - Tadeusza

  Ekscelencjo, Księże Biskupie, 
W dniu Twych imienin cała wspólnota parafialna składa Tobie, 
najserdeczniejsze życzenia obfitości Łask i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia oraz sił i wytrwałości w wypełnianiu pasterskiego i biskupiego posłannictwa. 
Życzymy samych radosnych i pogodnych dni pełnych szczęścia, miłości i zdrowia. 
Niech zawsze otaczają Cię życzliwi i szczerzy ludzie. 
Niech Duch Święty kieruje Ekscelencją jako strażnikiem prawdy i dobra Kościoła, 
a głoszona przez Księdza Biskupa Dobra Nowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością. 
Życząc tych Bożych darów w służbie Chrystusowemu Kościołowi 
zapewniamy o modlitwie, Szczęść Boże!

Strona 1 z 78