kosciol3.jpg

Rekolekcje Wielkopostne 2017

   W swoim życiu kolejny raz rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Jest to czas, w którym powinniśmy uczynić wszystko, aby zmienić nasze wnętrze i nasze postępowanie. W tym postanowieniu i przemianie mają nam pomóc rekolekcje. W naszej parafii rozpoczną się w niedzielę 26 marca. Nauki głosić będzie ks. Dariusz Wołczecki. Zakończenie rekolekcji nastąpi 29 marca (środa).
   Postarajmy się w pełni w nich uczestniczyć oraz odczytać i zrozumieć ich głęboki sens. Same w sobie bez odniesienia do serca, ducha, czy wewnętrznej postawy z jaką kroczymy przez życie - nic nie znaczą. Módlmy się w intencji owoców rekolekcji.
zobacz plan rekolekcji:

Czytaj więcej...

Jałmużna Wielkopostna - 2017

   W najbliższą niedzielę 26 marca, Caritas naszej parafii rozpoczyna zbiórkę żywności na świąteczne paczki dla ludzi ubogich. Zgromadzona żywność podzielona w paczki przekazana zostanie przed świętami Wielkanocnymi osobom z naszej parafii będącym w potrzebie. Zbieranie żywności odbywać się będzie do koszy wystawionych w naszym kościele i trwać będzie do 9 kwietnia.
   Otwórzmy swoje serca na niedolę innych i podzielmy się nie tylko chlebem z osobami dotkniętymi skrajną biedą i niedożywieniem.

Okno Życia w Głogowie

   Od wielu lat w Polsce dwa szczególne dni poświęcone są ochronie życia człowieka i budowaniu Cywilizacji Życia:
24 marca – Zarodowy Dzień Życia uchwalony przez Sejm RP,
25 marca – Dzień Świętości Życia ustanowiony przez Episkopat Polski.
   Obrońcy życia i wszyscy ludzie dobrej woli w te dwa szczególne dni intensyfikują różnorodne działania i akcje, które zmierzają do wzmocnienia w naszej Ojczyźnie szacunku dla ludzkiego życia.
   W piątek (24 marca) o godz. 11.00 w Głogowie zostanie otwarte kolejne Okno Życia w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Nowe Okno Życia powstało z inicjatywy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i będzie funkcjonować przy głogowskim szpitalu im. Jana Pawła II. W jego uruchomieniu weźmie udział bp Tadeusz Lityński.

Wielkanocna akcja CARITAS 2017

   Po raz kolejny Caritas naszej Diecezji przygotowuje Wielkanocną Akcję, w ramach której dystrybuowana będzie świeca, którą zapalimy na naszym rodzinnym stole podczas wigilii paschalnej. Na prośbę Bpa Ordynariusza, zebrane fundusze oprócz tradycyjnej pomocy dla Seniorów, będą „cegiełką” na pomoc konkretnym rodzinom w Syrii, w Aleppo. Będzie to wspólne i konkretne dzieło pomocy naszej diecezji dla rodzin cierpiących wojnę w Syrii, o którą prosi papież Franciszek.
   Świece rozprowadzają członkowie Parafialnego Zespołu Caritas po każdej mszy św. w cenie 15zł.

Wielki Post – nabożeństwa pasyjne

   W Wielkim Poście nieodłącznym elementem są nabożeństwa pasyjne rozważające poszczególne etapy Męki Pańskiej. W naszym kościele odprawiane są: Droga Krzyżowa (w każdy piątek o godzinie 16:30) i Gorzkie żale (w każdą niedzielę o godz. 16:30).
   Zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach wielkopostnych i prośmy z pokorą Miłosiernego Boga o dobre przeżycie tego świętego czasu. 
   Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. W roku 2007 obchodzony był jubileusz 300 lecia powstania tego nabożeństwa.

19 marzec - św. Józefa - patrona Kościoła

   Św. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Ewangelia nazywa go "mężem sprawiedliwym", to znaczy prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Imię Józef znaczy "Bóg przydał". Mieszkał w Nazarecie w Galilei i był cieślą. W Nazarecie poznał i poślubił Maryję. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem. Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna Bożego pod jego opiekę. Dlatego Kościół katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania. Św. Józef jest wzorem takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne. Kościół widzi w św. Józefie nie tylko opiekuna Świętej Rodziny, ale uznaje go jako patrona Kościoła powszechnego, chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy. Często jest porównywany do Abrahama.
   Św. Bernard w swojej modlitwie do Św. Józefa tak do niego wołał: „O szczęśliwy św. Józefie! Tobie zostało dane, żeś Boga, którego wielu pragnęło widzieć, a nie widziało, słyszeć, a nie słyszało – nie tylko oglądał i słuchał, ale nosił, całował, ubierał i strzegł”.
Józef przez Kościół katolicki jest ukazywany również jako pogromca duchów piekielnych.

Strona 1 z 70