kosciol1.jpg

Święci Cyryl i Metody - Apostołowie Słowian

   14 lutego wspominamy świętych Cyryla i Metodego, którym słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie się w naszej kulturze. Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język starocerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Jan Paweł II nadał im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski.
   Cyryl-Konstantyn nazywany też Filozofem pochodził z wielodzietnej, chrześcijańskiej rodziny wysokiego, bizantyjskiego urzędnika. Był bratem Metodego i najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Niektóre późne biografie podają słowiańskie pochodzenie matki. Z tego powodu rodzice mieli posługiwać się biegle językiem słowiańskim i znać obyczaje Słowian. Według innych źródeł, wszyscy ówcześni mieszkańcy Salonik mieli biegle znać mowę słowiańską.
Działalność świętych okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, popularyzując m.in. piśmiennictwo.

11 lutego - Światowy Dzień Chorego

   Obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się już po raz dwudziesty piąty. Dzień ten ustanowił św. Jan Paweł II 13 maja 1992r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i w tym sanktuarium obchodzono pierwszy taki dzień. Miało to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na życie świętego papieża.  Kolejne obchody Dnia Chorego odbywały się co roku w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie. 
   Hasło przewodnie w tym roku zostało zaczerpnięte z kantyku Magnificat: "Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 49). Centralne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes, podobnie jak w pierwszym Światowym Dniu Chorych w 1992 r. 

   W naszym kościele w sobotę 11 lutego o godz. 17:oo zapraszamy na Mszę Św. z namaszczeniem chorych. 

Czytaj więcej...

2 lutego - Ofiarowanie Pańskie

   Dzisiaj 40 dni po Bożym Narodzeniu obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści dni po urodzeniu chłopca, a przez osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała "nieczysta". Nie wolno jej było dotykać niczego świętego, ani wchodzić do świątyni. Po upływie tego czasu matka musiała przynieść do świątyni jednorocznego baranka. Jeśli była zbyt uboga, aby przynieść baranka, mogły to być dwie synogarlice, albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za nią i będzie oczyszczona.
   Dla nas chrześcijan to pamiątka dnia, w którym w jerozolimskiej świątyni starzec Symeon wziął na ręce sześciotygodniowe Dzieciątko i uniósł Je wysoko z najwyższą czcią, poznając w Nim Zbawiciela świata.
   Z Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się "przedłużony" okres Bożego Narodzenia.
   Od 1997 roku z woli Sługi Bożego Jana Pawła II, Kościół powszechny obchodzi 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego. Wspomnijmy w naszych modlitwach osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach konsekrowanych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

   „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” – pod tym hasłem w b.r. przebiega Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który ma już ponad stuletnią tradycję i stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Spotkanie zapowiadające tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce miało miejsce 16 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych, Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna wydały polską wersję broszury, która jest pomocna w przygotowaniu lokalnych obchodów Tygodnia Modlitw.
   W naszej diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej zaplanowano kilka nabożeństw ekumenicznych. Wezmą w nich udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. Obchody Tygodnia Ekumenicznego rozpoczną się w gorzowskiej katedrze. Wspólnej modlitwie 18 stycznia o godz. 18.30 będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, a kazanie w trakcie nabożeństwa wygłosi duchowny luterański – bp Mirosław Wola.
   Nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się także 20 stycznia o godz. 17.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Przewodniczyć mu będzie ks. Grzegorz Chojnacki, a kazanie wygłosi duchowny luterański – ks. Dariusz Lik.
   Tydzień Ekumeniczny zakończy się w zielonogórskim kościele pw. Ducha Świętego o godz. 18.30. Modlitwie przewodniczyć będzie Stefan Regmunt, tu także kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik.

Dziękujemy Fundacji KGHM Polska Miedź

odnowione prezbiterium   W minionym 2016 roku kontynuowano prace remontowe w zabytkowym kościele filialnym p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli. Dużym wsparciem w wykonanych pracach była pomoc finansowa Fundacji KGHM Polska Miedź. Dzięki temu możliwe było odnowienie zabytkowej XVIII-wiecznej drewnianej dzwonnicy stojącej przy kościele. Fundacja wsparła także remont prezbiterium polegający na odtworzeniu XIX-wiecznej dekoracji sklepienia i ścian. Dziękujemy Fundacji KGHM.  (na zdjęciu obok - odnowione prezbiterium; zobacz ostatnie prace)

Niedziela Chrztu Pańskiego - 8 stycznia 2017

   W Niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (po święcie Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Od aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską. W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym.
   Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

Strona 1 z 69