kosciol4.jpg

Sobota - święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

   W 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał Edykt Mediolański, na mocy, którego religia chrześcijańska odzyskała prawa do swobodnego i publicznego kultu. Cesarz podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335) pałac rodziny Lateranów (stąd nazwa wzgórza i Bazyliki św. Jana na Lateranie), i nakazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najświętszego Zbawiciela, potem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą biskupa Rzymu, a przylegający do niej pałac – siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał ten sam papież św. Sylwester I - 9 listopada 324 r.
   Bazylika św. Jana na Lateranie, jako katedra papieża oraz Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta Rzymu i Świata, jest wielkim i wspólnym kościołem parafialnym nas wszystkich wierzących, dlatego jako Kościół powszechny obchodzimy 9 listopada to radosne święto. Wyrażamy również swoją wielką wdzięczność za wszystkie świątynie, jakie zostały wybudowane przez i dla jego wiernych.