kosciol2.jpg

Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego

   Dzisiaj, w ostatnią niedzielę października, obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego, czyli naszej parafialnej świątyni, w której gromadzimy się, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne i wielbić Boga. Dziękujemy Bogu, że pozwolił wznieść, z Jego darów tę „arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. Z radością spoglądamy na tę świątynię, gdyż jest ona znakiem wszystkich wierzących, bowiem słowem „kościół” określamy wszystkich wierzących w Chrystusa i przez chrzest oddanych Mu na własność. Ten poświęcony i namaszczony budynek to miejsce, w którym dostępujemy Bożego miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne.