kosciol11.jpg

Październik - miesiąc modlitwy Różańcowej

   Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią. Celem tej modlitwy jest akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi. Rozważanie tajemnic pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw".
   Zachęcamy do gorliwej i wytrwałej modlitwy różańcowej. W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez to jeszcze bardziej podkreślić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.

Październik 2019r. - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

   W 2019 roku minęło 100 lat od opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum Illud, w którym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Aby uczcić tę rocznicę, Papież Franciszek ogłosił Październik 2019r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, dla którego określił temat przewodni: „Ochrzczony i zesłany: Kościół Chrystusa na misji na świecie”. Z tej okazji w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wystosował do wiernych Orędzie, w którym mówi m.in. „Prorocza dalekowzroczność jego propozycji apostolskiej (Benedykta XV) potwierdziła, jak ważne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Kościoła, ewangeliczne przekwalifikowanie jego misji głoszenia Ewangelii i zaniesienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał […] Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni dzięki poznaniu prawdy i doświadczeniu Jego miłosierdzia, dzięki Kościołowi, który jest powszechnym sakramentem zbawienia […] Kościół wychodzący aż na najodleglejsze krańce wymaga stałego i nieustannego nawrócenia misyjnego. W swoim Orędziu Papież Franciszek podkreśla duże znaczenie modlitwy wiernych, „ ...która wspiera papieża w jego zaangażowaniu misyjnym poprzez modlitwę, która jest duszą misji i miłością chrześcijan rozproszonych po całym świecie.”

Bierzmowanie w naszej parafii - 27.09.2019r.

„Wkładali (Apostołowie) na nich ręce,
a oni otrzymywali Ducha Świętego…”
(Dz 8, 14-17).

   W piątek 27.09.2019r. na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 17.00 ks. Bp Tadeusz Lityński udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej parafialnej młodzieży, którą do tego ważnego wydarzenia przygotował ks. proboszcz Leszek Okpisz.
   Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.
   W naszych modlitwach polecajmy Bogu młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, aby z radością zmierzała do poznania Chrystusa i zawsze była mocna w wierze. Niech Duch Święty umacnia ich do wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Informacje dla przystępujących do Sakramentu Bierzmowania

18 września - Św. Stanisława Kostki

   We środę 18 września, obchodzimy święto patrona dzieci i młodzieży a także Polski - św. Stanisława Kostki. Poprzez Jego stawiennictwo, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, prośmy Boga o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży. Prośmy także o wstawiennictwo za rodziców, aby wychowywali swoje dzieci w dyscyplinie, uczyli pobożności, uczciwości i skromności.
Św. Stanisławie, Patronie Polski i patronie młodzieży na całym świecie, każdego dnia ucz nas odwagi świętości w wiernym wypełnianiu tych czynów, które Pan sam dla nas przygotował.

   Do grobu i celi św. Stanisława pielgrzymował 13.11.1962 r. papież Jan XXIII. Również w tym miejscu wielokrotnie modlił się kard. Karol Wojtyła. W X rocznicę swego pontyfikatu, jesienią 1988 roku, Jan Paweł II przybył do kościoła św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie i przy relikwiach Patrona Polski wyznał, że podczas studiów teologicznych w Rzymie codziennie nawiedzał to miejsce, idąc z Kolegium Belgijskiego na Papieski Uniwersytet Angelicum.

14 września - Święto Podwyższenia Krzyża

14 września kościół katolicki obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Początki tego święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. 
   Święto to przypomina nam wielką tajemnicę cierpienia na Krzyżu, jako ceny zbawienia człowieka oraz wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. W tym dniu szczególnie uświadamiamy sobie wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa, którego nie możemy traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju. 

   14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku Włocławek-Kruszyn odbędzie się wielkie wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem”. Będzie to kolejna inicjatywa duszpasterzy, po „Wielkiej Pokucie” i „Różańcu do Granic” – reakcja wiernych na kryzys wiary, który dotyka Kościół.    (zobacz)

Czytaj więcej...

8 września - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

   Narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Świętowane tego wydarzenia niesie głęboką treść, gdyż Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak, jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. Symbolika narodzin jest zapowiedzią chrztu, nowego życia w wierze i Bożego błogosławieństwa.

   W polskiej tradycji dzień 8 września nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew. Sianie zbóż to działanie, które zakłada oczekiwanie i nadzieję na nowe ziarno i obfite plony, z których będzie chleb.