kosciol1.jpg

II Niedziela Wielkanocna (Biała), czyli Miłosierdzia Bożego

   Najbliższa II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Tego dnia gromadząc się w kościele przy stole Eucharystycznym, jeszcze bardziej uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i całego świata. Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie.
   Miłosierdzie Boże, to miłość, która jest bezinteresowna i żaden człowiek nie potrafi fizycznie, ani matematycznie podać wagi tej miłości. Ona jest niezgłębiona i niepojęta przez żaden ludzki umysł. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego. Świadomość Bożego Miłosierdzia niech będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli z naszej strony miłością do każdego.

Wielkanoc

   W niedzielny poranek wielkanocny w kościołach zabiją dzwony. Mimo wczesnej pory zgromadzimy się wokół kościoła by w procesji rezurekcyjnej obwieścić światu dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Uroczystą Mszą Świętą rezurekcyjną uczcimy Jego Zmartwychwstanie, bo cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata.
   Wielkanoc to największe święto w całym roku liturgicznym. Odznacza się szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, w którym i my mamy swój udział. Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy.

   Msza Rezurekcyjna w Serbach o godzinie 6:00.  - zobacz FOTO

Wszystkim naszym Parafianom i ich Gościom
życzymy aby
te święta Wielkiej Nocy spłynęły rzeką Boskiej mocy,
otuliwszy serca Wasze spokojem i radością.

Niech istota tych Świąt napełni Was siłą i sprawi,
że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

Szczęść  Boże !

Wielka Sobota

   Podczas wieczornej Liturgii Wielkiej Soboty, która rozpoczyna się przed kościołem przy ognisku, przeżywamy nadzieje pokładane w zmartwychwstałym Chrystusie, który zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego.
   Po przejściu do kościoła w Liturgii Słowa, która jest wyjątkowo rozbudowana, poznajemy całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić wszystkich ludzi, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Później z zapalonymi świecami w ręku wyrzekamy się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła, a następnie wyznajemy wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Z wiarą, że jesteśmy umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej i przyjmujemy pokarm na życie wieczne. Z radością ogłaszamy wieść, że Jezus powstał z grobu, że nadzieje zbawienia w Nim pokładane nie były daremne.

   W naszym kościele w Serbach Liturgia Wielkiej Soboty o godzinie 20.oo. Prosimy zabrać ze sobą świece (zobacz FOTO).
- Liturgia Wielkiej Soboty w Goli o godzinie 22.3o - liturgię zakończy procesja. (zobacz FOTO)

Wielki Piątek

   W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii – adoruje się Pana Jezusa na krzyżu i uczestniczymy w obrzędzie Komunii św. – przyjmujemy pokarm, który daje życie wieczne. Odprawiana jest też Liturgia Słowa na zakończenie której uroczyście uczestniczymy w modlitwie powszechnej. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem.
   Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja przy Grobie Pańskim.

   W naszym kościele rano o godz. 8.oo - Droga Krzyżowa (zobacz FOTO).
Uroczysta Liturgia Wielkiego Piątku o godzinie 18.oo.  (zobacz FOTO).
Ofiary składane tego dnia przy krzyżu przeznaczone są na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej – Ojczyźnie Jezusa. Po adoracji Krzyża – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz.22.oo       
(zobacz FOTO z obrzędu w Goli)

Wielki Czwartek

   W Wielki Czwartek wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – my chrześcijanie sprawujemy Eucharystię na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania. Ewangelia przypomina nam także o tym, jak Jezus niczym sługa, przed wieczerzą umył uczniom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu... Dziś modlimy się wszyscy wspólnie i prosimy Pana o łaski dla kapłanów.     (zobacz Foto: w Serbach;  w Goli)

Z okazji Wielkiego Czwartku
składamy naszemu księdzu proboszczowi podziękowania za posługę, jaką pełni
i słowo, jakie głosi oraz życzymy, by dalej dzielił się z nami wiarą
oraz wspierał nas – parafian – w szukaniu i realizacji swojego życiowego powołania.

Szczęść Boże!

Wielki Tydzień

   Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne. Otwiera go Niedziela Palmowa, która wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu".
   W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście. Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd.
   W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziałych wrogów. W wielkiej też mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości.
   Wielka Środa ma bezpośredni kontakt z wydarzeniami które mają nastąpić w Wielki Czwartek i Piątek. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhedryn, aby Go można było pojmać.
   Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła - Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę - w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.