kosciol6.jpg

Luty 2020

   O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla ludzi chorych i cierpiących oraz za służbę zdrowia

W lutym Ojciec Święty poleca nam modlitwę intencji powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów.        Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Styczeń 2020r.

   O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszych rodzin, parafian i naszego księdza proboszcza w Nowym Roku 2020. O pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną oraz w intencjach papieża Franciszka.

W styczniu 2020 roku Ojciec Święty poleca nam modlitwę za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie.       Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

Grudzień 2019

O jak najlepsze duchowe przygotowanie naszych rodzin i parafii do spotkania z Panem Jezusem w Święta Bożego Narodzenia.

W grudniu Ojciec Święty poleca nam modlić się w intencji powszechnej: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.
 

Listopad 2019

Za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych parafian, za dusze w czyśćcu cierpiące.

W listopadzie Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja powszechna: 

 o komunikację i pojednanie.  Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Październik 2019

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej prosimy o pokój, wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i na całym świecie.

W październiku Ojciec Święty poleca nam modlić się w sprawie ewangelizacyjnej: o Ducha Świętego,   Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Wrzesień 2019

   O błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny oraz za katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, aby dawali dobry przykład wiary w duchowym bogactwie swego życia. 

   We wrześniu Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja powszechna:  za polityków, naukowców i ekonomistów.   
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

 

Strona 1 z 2