kosciol8.jpg

Listopad 2019

Za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych parafian, za dusze w czyśćcu cierpiące.

W listopadzie Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja powszechna: 

 o komunikację i pojednanie.  Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Październik 2019

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej prosimy o pokój, wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i na całym świecie.

W październiku Ojciec Święty poleca nam modlić się w sprawie ewangelizacyjnej: o Ducha Świętego,   Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Wrzesień 2019

   O błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny oraz za katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, aby dawali dobry przykład wiary w duchowym bogactwie swego życia. 

   We wrześniu Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja powszechna:  za polityków, naukowców i ekonomistów.   
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

 

Sierpień 2019

   W intencji wszystkich  pielgrzymów oraz o trzeźwość w naszej Ojczyźnie. 


W sierpniu Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja ewangelizacyjna:  za rodziny. 
   Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

Lipiec 2019

  O dobre, szczęśliwe i z Panem Bogiem przeżyte wakacje przez dzieci, młodzież i rodziny.

W lipcu Ojciec Święty poleca nam intencję powszechną: o sprawiedliwość. 
   Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Czerwiec 2019

 W intencji rodzin, szczególnie za dzieci, by żyły w pokoju, były kochane i uśmiechnięte. 
O dobre przygotowanie i przeżycie Odpustu Parafialnego.

W czerwcu Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja ewangelizacyjna za kapłanów
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

 

Strona 1 z 2