kosciol9.jpg

Lipiec 2020

  O dobre, szczęśliwe i z Panem Bogiem przeżyte wakacje przez dzieci, młodzież i rodziny.

W lipcu Ojciec Święty poleca nam intencję modlitwy powszechnej: Nasze rodziny
   Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Czerwiec 2020

 W intencji rodzin, szczególnie za dzieci, by żyły w pokoju, były kochane i uśmiechnięte. 
O ustanie pandemii.

W czerwcu Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja ewangelizacyjna: za ewangelizację – droga serca
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Maj 2020r.

    O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla proboszcza naszej parafii.
O ustanie epidemii koronawirusa.

    W maju Ojciec Święty poleca nam modlitwę w sprawie ewangelizacyjnej: Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Kwiecień 2020

   W obliczu zagrożenia prosimy Boga o ustanie pandemii koronawirusa.
O Boże Miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, kościoła i całego świata.

W kwietniu Ojciec Święty poleca nam modlitwę - Intencja powszechna: Wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Marzec 2020

O łaskę nawrócenia poprzez skorzystanie z rekolekcji i spowiedzi Wielkanocnej. Aby wszyscy zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami. 

W marcu Ojciec Święty poleca nam modlić się w sprawie ewangelizacyjnej:  – Katolicy w Chinach.     Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Luty 2020

   O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla ludzi chorych i cierpiących oraz za służbę zdrowia

W lutym Ojciec Święty poleca nam modlitwę intencji powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów.        Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Strona 1 z 2