Wiadomości do opanowania

Osoba przystępująca do Bierzmowania wykazuje się znajomością: