Intencje Żywego Różańca – Styczeń 2020r.

  • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszych rodzin, parafian i naszego księdza proboszcza w Nowym Roku 2020.
  • O pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną oraz w intencjach papieża Franciszka.
  • W styczniu 2020 roku Ojciec Święty poleca nam modlitwę za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie. Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.