Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Ofiarowanie Pańskie – niedziela, 2 luty

W najbliższą niedzielę 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa (zgodnie z prawem żydowskim) ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej – obrzęd poświęcenia świec, który podkreśla i ubogaca symbolikę światła.

2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.