Intencje Żywego Różańca – maj 2020

  • O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla proboszcza naszej parafii.
  • O ustanie epidemii koronawirusa.
  • W maju Ojciec Święty poleca nam modlitwę w sprawie ewangelizacyjnej:  za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.