Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Czwartek,11 czerwca – Boże Ciało

W najbliższy czwartek 11 czerwca Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, nie odbędą się duże procesje eucharystyczne. Nie urządza się również czterech ołtarzy. Będą odbywać się msze św. i wierni wezmą udział w niewielkich procesjach wokół kościołów.

Kościół od początku dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jedną z form tej czci jest procesja eucharystyczna, podczas której Najświętszy Sakrament jest uroczyście wynoszony z kościoła. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy zostało dokładnie opisane w Ewangeliach wg św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz w pierwszym liście do Koryntian św. Pawła Apostoła. Ponadto ewangelista Jan przekazał nam obszerną mowę Chrystusa na temat konieczności spożywania pokarmu eucharystycznego.