Intencje Żywego Różańca – lipiec 2020

  • O dobre, szczęśliwe i z Panem Bogiem przeżyte wakacje przez dzieci, młodzież i rodziny.
  • W lipcu Ojciec Święty poleca nam intencję modlitwy powszechnej: Nasze rodziny. Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.