Intencje Żywego Różańca – wrzesień 2020

O błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny oraz za katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, aby dawali dobry przykład wiary w duchowym bogactwie swego życia. 

  • We wrześniu Ojciec Święty poleca nam modlitwę – Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety
  • Módlmy  się,  aby  zasoby  planety  nie  były  rabowane,  ale  dzielone  w  sposób  uczciwy  i  z  poszanowaniem.