Intencje Żywego Różańca – październik 2020

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej prosimy o pokój, wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i na całym świecie oraz za dzieło misyjne kościoła. Modlimy się również o ustanie epidemii Covid-19

W październiku Ojciec Święty poleca nam modlitwę w intencji ewangelizacji – Misja świeckich w Kościele.
Módlmy  się,  aby  wierni  świeccy,  a  szczególnie  kobiety  na mocy  chrztu  w  większym  stopniu  byli  włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.