Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Diecezjalna pomoc dla seniorów

Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów – to inicjatywa Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze w trosce o osoby starsze w okresie pandemii koronawirusa. To duszpasterskie uzupełnienie rządowego Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Diecezjalny projekt opiera się o dwa filary – Telefon dla Seniora i Parafię dla Seniorów.

W ramach filaru pierwszego – Telefon dla Seniora – na stronie diecezjalnej Caritas (www.caritaszg.pl) udostępnione zostaną numery telefonów do kapłanów i świeckich psychologów, którzy w podanych godzinach będą mogli udzielać wsparcia duchowego i psychologicznego osobom starszym.

W ramach filaru drugiego – Parafia dla Seniorów – parafie, na miarę swych możliwości, zapraszać będą do współpracy psychologów i terapeutów, aby wraz z duszpasterzami tworzyli zespół osób, z którymi seniorzy mogliby kontaktować się w zakresie telefonicznej pomocy duszpasterskiej i psychologicznej.

Ponadto szczególną uwagę na seniorów zwrócą uwagę także liderzy, animatorzy i członkowie wspólnot parafialnych, aby osobom starszym w swoich grupach służyć pomocą w zakupach, dostarczeniu informacji o życiu parafii, prasy katolickiej itp. Wsparciem służy tu także diecezjalna Caritas.

Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów jest duszpasterskim uzupełnieniem inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Chodzi o zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu. W ramach akcji seniorzy powyżej 70. roku życia pod numerem infolinii: (22) 505 11 11 będą mogli otrzymać wparcie od pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby (np. żywności i środków ochrony osobistej).