Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Rok 2021 ogłoszony Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego

Przyszły rok będzie Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 listopada 2020 roku.

W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Polacy oczekują też na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, która w związku z  epidemią nie odbyła się w zaplanowanym terminie 7 czerwca i została przełożona na bardziej dogodny czas.

Inicjatorem uchwały o ustanowieniu Roku kard. Wyszyńskiego był Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kardynał Stefan Wyszyński był w latach 1960-1981 Wielkim Kanclerzem Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej w 1999 roku w uniwersytet jego imienia.

“Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego” – czytamy w uchwale przyjętej 27 listopada.

Dokument podkreśla zaangażowanie Prymasa Tysiąclecia “nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego demoralizacją i powojenną dewastacją życia rodzinnego, brutalną ateizacją ze strony wojującego komunizmu, godzącego także w podstawowe swobody i wolności obywatelskie”. Zwrócono także uwagę, że “swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności”.

Jak czytamy w uchwale, “Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał »Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce«”.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm podjął także uchwały ogłaszające rok 2021 m.in. Rokiem Konstytucji 3 Maja, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema.

Na podstawie: Rok 2021 ogłoszony rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego – episkopat.pl