Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Oddanie33 – 33-dniowe rekolekcje

29 listopada rozpoczną się II ogólnopolskie rekolekcje ODDANIE33. Tego dnia o godzinie 10:00 uroczystej Inauguracji w Katedrze Poznańskiej przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Gądecki. Msza Święta będzie transmitowana w internecie.

W skład rekolekcji wejdą Słowo Boże, nauczanie Kościoła, teksty świętych i mistyków oraz przesłanie objawień Matki Bożej z Fatimy.

Maciej Bodasiński współorganizator Różańca do Granic Nieba oraz wspierający ODDANIE33, podkreśla, że to niezwykłe, umacniające duchowo rekolekcje internetowe. „W czasach niepewnych, trudnych, kryzysu wiary, kiedy widzimy, że zło coraz bardziej opanowuje ten świat, możemy się schronić pod opiekę Jezusa Chrystusa i Maryi. Podać im dłoń, dać się poprowadzić”- mówi Maciej Bodasiński.

Według niego fenomen rekolekcji polega na tym, że zawierają głębokie teksty mistyków takich jak Alicji Lenczewskiej oraz św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Jak mówi Maciej Bodasiński, organizatorzy po pierwszej edycji otrzymali duża liczbę świadectw. Jak mówi, znane są świadectwa osób, które przeżyły nawrócenia od niewiary do wiary.

Szczególnie zachęca do udziału w rekolekcjach osoby znajdujące się w trudnej sytuacji osobistej lub finansowej, bo – jak mówi – „one podnoszą z ziemi”.

Rekolekcje potrwają do 31 grudnia. Ich zwieńczeniem, które nastąpi 1 stycznia będzie akt oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Wszystkie rozważania rekolekcyjne można znaleźć w formie pisemnej oraz dźwiękowej na stronie www.oddanie33.pl oraz rozaniecdogranic.pl.

Organizatorzy otrzymali list poparcia od arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Czym są i na czym polegają 33-dniowe rekolekcje

Podobnie jak motto biskupie i papieskie Jana Pawła II: „Totus Tuus”, tak i sama forma 33-dniowych rekolekcji bierze swój początek z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Okres rekolekcji, trwający 33 dni, ma dwa znaczenia: po pierwsze – jest on czasem duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję, po drugie – upamiętnia on okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi. Duchowe przygotowanie do aktu oddania się polega przede wszystkim na głębszym zrozumieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu Świętego oraz na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka Twoja”. Zarówno dar Chrztu Świętego, jak i słowa Pana Jezusa z krzyża – są łaską skierowaną i dostępną dla wszystkich. Dlatego też propozycja 33-dniowych rekolekcji nie jest propozycją dla wąskiej grupy osób. Jest to propozycja dla wszystkich ochrzczonych i dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa.

Błogosławieństwo kościoła

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa. Jej celem jest zjednoczenie nas z Jezusem poprzez doskonałą realizację łaski i wypełnienie zobowiązań przymierza Chrztu
Świętego. Droga ta otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Praktykę taką polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku. Najwyżsi Pasterze zalecali tę drogę i udzielali niejednokrotnie apostolskiego
błogosławieństwa tym, którzy na tę drogę wkroczą lub chociażby przeczytają traktat św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny, rodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana – apostoła i ewangelisty: »Oto Matka twoja«. Zawsze w słowach tych znajdowałem miejsce każdego człowieka – i moje własne miejsce”.

św. Jan Paweł II, Jasna Góra, 4 czerwca 1979 r