Intencje Żywego Różańca – styczeń 2021

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszych rodzin, parafian i naszego księdza proboszcza w Nowym 2021 Roku. O pokój na świecie, ustanie pandemii i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną oraz w intencjach papieża Franciszka.

W Styczniu Ojciec Święty poleca nam modlitwę w intencji ewangelizacyjnej – Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich