Intencje Żywego Różańca – maj 2021

  • O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla proboszcza naszej parafii.
  • O ustanie epidemii koronawirusa.
  • O Boże błogosławieństwo dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej i ich rodzin.
  • W maju Ojciec Święty poleca nam intencję-modlitwę powszechną za świat finansów: Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.