Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Święcenia kapłańskie dk. Pawła Głodowicza

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tj. niedzielę 23 maja 2021 r., na dziedzińcu sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbyła się uroczystość udzielenia święceń kapłańskich czterem diakonom redemptorystowskiego seminarium. Wśród nich był nasz parafianin, dk. Paweł Głodowicz. Szafarzem święceń był metropolita częstochowski, abp. Wacław Depo.

– Kościół potrzebuje nowych żniwiarzy. Powiem wprost – nowych misjonarzy. Już nie wystarczy tylko głosić, trzeba być świadkiem w posłaniu Chrystusowym do świata – mówił arcybiskup, przypominając nowo wyświęconym kapłanom, że to nie świat określa ich tożsamość, ale sam Chrystus. – Nigdy nam nie wolno zwątpić, że jesteśmy w Jego sercu i Jego rękach – dodał.

– To jest bardzo trudne zadanie: nosić w sobie konanie Jezusa, żeby życie Jezusa objawiło się w nas i przez nas. A w waszej misji redemptorystów jest to istota i tożsamość. Trzeba zatem przyzywać i trwać w nadziei darów Ducha Świętego. Trzeba nam wciąż powracać do miary Ewangelii Chrystusa, a nie do ludzkich sondaży, oczekiwań i kolejnych wyborów. Trzeba nam nieustannie przerastać samych siebie i z uporem łaski szukać przebaczenia Bożego w sakramencie pojednania, aby wciąż odnowione w nas było synostwo Boże, które woła do Boga „Ojcze” – wskazywał hierarcha.

Mówił o tłumieniu sumień, o nowym rodzaju bałwochwalstwa, jakim jest próba stworzenia kapłana-robota, wojnie światopoglądowej, kulturowej i cywilizacyjnej. Pytał o granice sztucznej inteligencji, która już wkroczyła w sferę religii i moralności. – Przyjdź Duchu Święty i odnów nas na podobieństwo Boga samego – wołał z placu sanktuaryjnego abp Depo.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie o. dr Maciej Sadowski (CSsR) życzył neoprezbiterom, by moc Ducha Świętego wypełniła ich kapłańskie serce. – Życzę wam, byście w tym naszym poranionym i tymczasowym świecie, w którym – jak twierdzi ksiądz poeta – nawet pewność niepewna, odcisnęli w wielu ludzkich sercach znamię tego niezasłużonego daru, jakim dziś zostaliście obdarzeni, i tej tajemnicy, w jaką dziś zostaliście włączeni – dodał.

Z całego serca zadziwienia kapłańskiego życzył nowo wyświęconym kapłanom o. dr Janusz Sok CSsR, prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, a oni sami prosili o modlitwę za nich, aby byli wierni powierzonemu im powołaniu i stali się świętymi kapłanami.Był moment w czasie święceń niezwykle wzruszający szczególnie dla mam kapłanów.

Szczególnie dziękowali swoim rodzicom, którzy mieli swój udział w narodzinach ich powołania. Mamom uroczyście wręczyli manuterium – kawałek płótna, w które wytarli nadmiar oleju Krzyżma św., jakim namaścił ich ręce szafarz sakramentu święceń. Tym gestem pragnęli podkreślić szczególną rolę matki w ich powołaniu. W tradycji Kościoła matka kapłana ma prawo zostać pochowana, trzymając w ręku manuterium ze święceń swojego syna.

Fotorelacja z uroczystość święceń kapłańskich

Na podstawie: Beata Malec-Suwara – „Tuchów. Święcenia kapłańskie 2021” – tarnow.gosc.pl
Foto: Beata Malec-Suwara/Foto Gość

Nagranie serwisu szynwald.pl

Święcenia kapłańskie -Tuchów 23.05.2021 r.