Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Rozpoczęła się rekrutacja do diecezjalnego seminarium duchownego

Myślisz o kapłańskiej drodze? Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozpoczęło rekrutację na nowy rok akademicki.

Kandydat zgłasza się osobiście do seminarium w Paradyżu na rozmowę wstępną z księdzem rektorem w terminie do 30 sierpnia (osoby zdające w tym roku egzamin maturalny zgłaszają się po otrzymaniu wyników), przedstawiając potrzebne dokumenty.

Przed przyjazdem do seminarium należy dokonać rejestracji stronie e-rekrutacja.usz.edu.pl. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.

Potrzebne dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do seminarium (napisane własnoręcznie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,
 • podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (formularz ze strony internetowej US),
 • metryka chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.,
 • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
 • 5 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),
 • świadectwo maturalne (oryginał),
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinia od katechety,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).

Przyjęci kandydaci uczestniczyć będą w obozie integracyjnym. Odbędzie się on w dniach od 31 sierpnia do 19 września w Lubniewicach.

Kontakt:

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
ul. 30 stycznia 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 505 292 794 (kancelaria rektorska)

Więcej: TUTAJ

Zdjęcie: archiwum Tygodnika Katolickiego Niedziela – Aspekty diecezji zielonogórsko-gorzowskiej