Intencje Żywego Różańca – lipiec 2021

  • O dobre, szczęśliwe i z Panem Bogiem przeżyte wakacje przez dzieci, młodzież i rodziny.
  • W lipcu Ojciec Święty poleca nam intencję modlitwy powszechnej: Przyjaźń społeczna
    Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.