Intencje Żywego Różańca – wrzesień 2021

O błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny oraz za katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, aby dawali dobry przykład wiary w duchowym bogactwie swego życia. 

  • We wrześniu Ojciec Święty poleca nam w modlitwie intencję powszechną: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.