Intencje Żywego Różańca – październik 2021

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej prosimy o pokój, wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i na całym świecie oraz za dzieło misyjne kościoła. Modlimy się również o ustanie epidemii Covid-19

.

W październiku Ojciec Święty poleca nam modlitwę w intencji ewangelizacji –Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.