Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Módlmy się o pokój!

„Wojna jest zawsze porażką ludzkości”

~ św. Jan Paweł II

24 lutego Federacja Rosyjska dokonała bestialskiego ataku na terytorium Ukrainy. Jest to eskalacja konfliktu, który trwa już od 2014 r. Celem ataków Rosjan nie są tylko budynki wojskowe, ale także budynki użyteczności publicznej i zabudowania mieszkalne. Wojna trwa na wszystkich frontach: na lądzie, morzu, w powietrzu, ale także w mediach – pamiętajmy o tym i weryfikujmy usłyszane informacje.

Wojna na Ukrainie doprowadziła do wielkiego kryzysu humanitarnego. Swoją ojczyznę opuściło już ponad 2 mln Ukraińców. Większość z nich przybyła do naszego kraju, gdzie otrzymują wszelką możliwą pomoc od władz państwowych, samorządowych, Kościoła i osób prywatnych. Jednak zapewnienie dachu nad głową to kropla w morzu potrzeb. Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani pomóc naszym Braciom i Siostrom z Ukrainy. Pamiętajmy jednak, aby robić to mądrze – weryfikując akcje i zbiórki, w których bierzemy udział. Serdecznie zachęcamy do wspierania naszych lokalnych inicjatyw wsparcia uchodźców, które organizuje Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek w Rzymie dokona aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym samym czasie kard. Konrad Krajewski jako legat papieski dokona tego samego aktu w Fatimie.

W codziennych modlitwach, pamiętajmy o naszych Braciach i Siostrach z Ukrainy i Rosji, módlmy się o światło Ducha Świętego dla przywódców, aby doszli do porozumienia i zakończyli rozlew krwi. Módlmy się także, za nas samych, abyśmy nie zatracili swojego człowieczeństwa – aby nie zwyciężyła w nas nienawiści i gniew, tylko dobro i piękno. Módlmy się o to za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny – Królowej Pokoju.

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Boże wszechmogący,
Ty jesteś Panem historii, 
Powierzamy Ci udrękę naszego czasu:
Wojnę na Ukrainie przepełniającą nas niepokojem i strachem.

Prosimy Cię:
Przyjmij dusze zmarłych.
Pociesz rodziny w żałobie.
Pokrzep uchodźców i osoby zmuszone do ucieczki.
Uzdrów zranionych w ciele i na duszy.
Bądź blisko tych, którzy zajmują się osobami przeżywającymi trudności.

Nie pozwól, aby zatryumfowały krzyki wojny i groźby.
A tylko prawda.
Daj nam rozeznanie.
Odwagę pojednania i wysiłek dla zaprowadzenia pokoju, 
Nawet jeśli wszystko wydaje się prowadzić ku rozpaczy.

Panie, poślij teraz Twojego Ducha Świętego na ziemię, 
Ducha, który zakończy podziały, 
Ducha, który prowadzi ku wolności,
Ducha, który zatryumfuje nad wojną.

Daj naszej ziemi pokój, 
Jaki ty sam możesz dać. 
Ty jesteś Panem czasu i wieczności!

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami i za całym światem.
Amen.

Źródło: Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Wersja do druku