Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Intencje Żywego Różańca – wrzesień 2022

  • O błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny oraz za katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, aby dawali dobry przykład wiary w duchowym bogactwie swego życia. 

    We wrześniu Ojciec Święty poleca nam w modlitwie intencję o zniesienie kary śmierci: 
  • Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.