Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Informacja o wyborze oferty

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 9 lutego 2024r. na wykonanie prac: „Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy XVIII w. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli” poniżej podajemy informację o rozstrzygnięciu.