Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Bierzmowanie

1. O sakramencie:

KKK 1295: Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu., znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność.

KKK 1296: Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią. Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22). Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej.

Więcej o sakramencie bierzmowania

2. Sakrament w naszej parafii:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa trzy lata. Przed przystąpieniem do przygotowań do sakramentu bierzmowania kandydat wraz z rodzicem wypełnia deklarację zgłoszeniową. Jeśli chrzest był poza naszą parafią dostarcza odpowiedni dokument z parafii chrztu. Osoby spoza parafii  potrzebują zgodę ze swojej parafii, aby przystąpić do bierzmowania w naszej parafii.

Podczas przygotowania odbywają się spotkania formacyjne różnego rodzaju: nauki w kościele, piesze pielgrzymki (do Goli i do Grodowca), formacja poprzez pracę na rzecz kościoła. Każdy kandydat otrzymuje indeks, w którym zbiera podpisy (Msze Święte, spowiedź, nabożeństwa okresowa, pielgrzymki i rekolekcje) 

3. Zakres wiedzy do opanowania:

4. Grupy, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania:

Lista kandydatów, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania w dniu 27 września 2019 roku