Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Bierzmowanie

Informacja 09.10.2021

Spotkania dla grupy starszej (Klasa I i II szkoły średniej):

 • Piątek – 15.10, godz. 17:00 – Msza Święta oraz wręczenie krzyży. Po Mszy Świętej spotkanie z rodzicami;
 • Niedziela – 17.10, godz. 16:30 – Różanie, Msza Święta. Po Mszy Świętej próba;
 • Poniedziałek – 18.10, godz. 18:40 – próba w kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie;
 • Czwartek – 21.10, godz. 18:40 – spowiedź oraz próba w kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie;

Przypominam, że aby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, każdy kandydat powinien:

 • złożyć deklarację kandydata;
 • dostarczyć zaświadczenie katechety o uczęszczaniu na lekcje religii;
 • napisać esej o świętym, którego imię zostało wybrane, wraz z uzasadnieniem (min. 3 zdania);
 • zdać egzamin z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz z pytań do bierzmowania.

Wszelkie braki należy uzupełnić niezwłocznie!

 

Informacja 03.10.2021

Kandydatom do Sakramentu Bierzmowania z grupy starszej (szkoła ponadpodstawowa) przypominam:

 • o konieczności dostarczenia dokumentów koniecznych do przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania (zaświadczenie od katechety) do niedzieli 10.10;
 • również do najbliższej niedzieli (10.10), należy zdać egzamin z Katechizmu oraz z pytań;
 • należy również dostarczyć esej o świętym, którego imię zostało wybrane, wraz z uzasadnieniem (min. 3 zdania);
 • W sobotę 09.10, odbędzie się Pielgrzymka do Goli – obecność obowiązkowa;
Młodzieży z klasy 7 i 8 przypominam, że to ostatni moment, aby złożyć deklaracje i rozpocząć przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

1. O sakramencie:

KKK 1295: Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu., znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność.

KKK 1296: Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią. Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22). Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej.

Więcej o sakramencie bierzmowania

2. Sakrament w naszej parafii:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa trzy lata. Przed przystąpieniem do przygotowań do sakramentu bierzmowania kandydat wraz z rodzicem wypełnia deklarację zgłoszeniową. Jeśli chrzest był poza naszą parafią dostarcza odpowiedni dokument z parafii chrztu. Osoby spoza parafii  potrzebują zgodę ze swojej parafii, aby przystąpić do bierzmowania w naszej parafii.

Podczas przygotowania odbywają się spotkania formacyjne różnego rodzaju: nauki w kościele, piesze pielgrzymki (do Goli i do Grodowca), formacja poprzez pracę na rzecz kościoła. Każdy kandydat otrzymuje indeks, w którym zbiera podpisy (Msze Święte, spowiedź, nabożeństwa okresowa, pielgrzymki i rekolekcje) 

3. Zakres wiedzy do opanowania:

4. Grupy, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania:

Lista kandydatów, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania w dniu 27 września 2019 roku