Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Historia – Parafii i Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Losy do 1945 r.

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach został zbudowany w 1911 r.. Pierwotnie świątynia służyła wspólnocie ewangelickiej, a mieszkańcy wyznania katolickiego uczęszczali do głogowskiej Kolegiaty NMP. Podczas oblężenia Głogowa w lutym 1945 r. kościół w 70% uległ zniszczeniu. 

1911 r.
1911 r.
1911 r.
1911 r.
1917 r.
1917 r.
kwiecień 1930 r.
kwiecień 1930 r.
1930 r.
1930 r.
1934 r.
1934 r.

Lata 1945 - 1959

Losy miejscowości, jak i samego kościoła są ściśle związane z losami przesiedleńców z Kresów Wschodnich, którzy przybywali od Serbów od późnej jesieni 1945 roku. Z racja spalenia i późniejszej dewastacji kościoła w Serbach, mieszkańcy zaczęli organizować swoje życie religijne wokół przystosowanej na kaplicę dawnej stolarni na rogu ulicy Głównej i Parkowej. Budynek stolarni był strasznie zniszczony, jednak dzięki zapałowi i ofiarnej pracy mieszkańców udało się zakończyć pracę remontowe już w czerwcu 1946 roku. Poświęcenia kaplicy dokonał 29 czerwca 1946 roku ks. Stanisław Dudek, zamieszkały wówczas w Grodźcu Małym. Tego dnia również, po raz pierwszy, zabił dzwon w przykaplicznej dzwonnicy, pochodzący z wieży zrujnowanego kościoła. Na wyposażeniu kaplicy znalazły się m. in. figury Św. Ap. Piotra i Pawła przyniesione przez mieszkańcu z ruin nieistniejącego już kościoła św. Piotra na Starym Mieście w Głogowie. Msze Święte w kaplicy były początkowo sprawowane w niedzielę i święta przez ks. Ignacego Jeżykowskiego, a po kilku miesiącach posługę rozpoczął wspomniany wyżej ks. Dudek, któremu zakupiono niewielki dom przy ulicy Głównej.

Wnętrze kaplicy
Ruiny kościoła

Administracja kościelna, z racji nieuznanej granicy z Niemcami, a także oporów władzy komunistycznej, nie mogła uchwalić nowego podziału administracyjnego kościoła. Serby zostały wówczas włączone do Administracji Apostolskiej we Wrocławiu (polska część przedwojennej archidiecezji wrocławskiej) oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie (parafia kolegiacka). Z racji zniszczenia, podczas działań wojennych, kolegiaty NMP całe życie religijne parafii skupiło się wokół kaplicy w Serbach.

W 1949 r. posługę w Serbach rozpoczynają oo. Redemptoryści. Pierwszym redemptorystom był o. Stanisław Grela CSSR, który pracował w głogowskim klasztorze. Natomiast pierwszym proboszczem był o. Józef Ortyl CSSR. Ważnym wydarzeniem w początkowym okresie istnienia duszpasterstwa w Serbach są Misje Święte przeżywane w 1951 r.

W 1954 r. parafia przeżywa pierwszą wizytację kanoniczą, którą przeprowadza ks. Kazimierz Lagosz, wikariusz kapitualny archidiecezji wrocławskiej.

Po śmierci Józefa Stalina następuję odwilż polityczna i tym samym pojawia się możliwość odbudowy zrujnowanego kościoła. Wspólnota parafialna szybko to wykorzystuje i już w 1956 r., dzięki działaniom p. Jana Maciąga, zostają uzyskane wszystkiego niezbędne zgody. Odbudowa kościoła rusza rok później. Prace postępują szybko dzięki ofiarności mieszkańców Serbów i Starych Serbów, a w szczególność młodzieży z tych, ze miejscowości. Nad pracami czuwać będzie Rada Parafialna, o. Proboszcz (najpierw o. Ortyl, a następnie o. Marczak), a także p. Mikołaj Harasymczuk – odpowiedzialny za nadzór budowlany. Mieszkańcy sami wykonują prace stolarskie, ślusarskie, szklarskie, blacharskie i murarskie. Ławki do kościoła wykonali z zakupionego materiału serbowscy stolarze: p. Jurkowski, p. Jakimowicz i p. Kędzior. Kościół po odbudowie utracił wiele z pierwotnego wyglądu (np. stromy dach, czy zegary na wieży). Zachował się natomiast przedwojenny krzyż, który po dzień dzisiejszy wieńczy wieżę kościoła. Już podczas posługi nowego proboszcza, o. Stanisława Marczaka, wspólnota parafialna przeżywa uroczystość poświęcenia odbudowanego kościoła. 25 października 1959 r., kard. Bolesław Kominek (wówczas arcybiskup) – administrator apostolski we Wrocławiu, dokonuje uroczystego poświęcenia kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. Na uroczystość był obecny również ks. bp. Andrzej Wronka.

Tablica informacyjna
Podawanie materiałów
Prace dekarskie
FOTO-006
Prace dekarskie
FOTO-008
Wieża kościoła w trakcie odbudowy
FOTO-007
Prace dekarskie
Prace dekarskie
Prace dekarskie
Budowniczowie kościoła
Prace dekarskie
FOTO-016
Budowniczowie kościoła
Budowniczowie kościoła
Dzieci na placu budowy
Dzieci na placu budowy
Rusztowania
Finisz prac murarskich
Prace dekarskie
Struktura dachu

Lata 1959 - 1989

Po o. Stanisławie Marczaku w parafii posługiwali proboszczowie: o. Leon Dziemecki i o. Jan Igielski, wspomagani przez o. Henryka Smólskiego. W 1960 r. wspólnota parafialna przeżywa Misje Święte. W 1960 r. zostają również poświęcone ławki i Ołtarzyk św. Antoniego. 

W 1961 r. kolejny proboszczem zostaje o. Łukasz Kocik. W 1961 r. wizytacje kanoniczną w parafii przeprowadza bp Wincenty Urban. W 1963 r. po raz pierwszy parafię nawiedzi kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. tym czasie w parafii funkcjonują grupy modlitewne, działa chór i zespół mandolinistek, systematycznie poszerza się krąg ministrantów. 

 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W 1969 r. z wizytacją kanoniczną do parafii przybywa abp. Bolesław Kominek. W 1970 r. po raz trzeci w parafii odbywają się misję święte. Pierwsza połowa lata 70. przypadają na posługę w parafii o. Stanisława Kamykowskiego i o. Tadeusza Ozgi. Wówczas rozpoczynają się inwestycje związane z gruntownym przeobrażeniem wnętrza kościoła, nadające mu zbliżony do dzisiejszego, bardziej nowoczesny wygląd. 

W 1972 r., po uznaniu zachodniej granicy Polski, Stolicy Apostolska dokonuje nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. Tym samym parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie-Serbach przechodzi pod jurysdykcje biskupa gorzowskiego, i tym samym staje się częścią nowopowstałej diecezji gorzowskiej.

Prace związane z rearanżacją wnętrza świątyni kontynuuje o. Władysław Kantor, który w 1975 r. zostaje proboszczem. Wówczas zostaje wykonany nowy ołtarz i polichromie, których poświęcenia dokona późniejszy Sługa Boży, bp. Wilhem Pluta, ordynariusz gorzowski. Miało to miejsce 26.10.1975 r., wówczas ma również miejsce wizytacja kanoniczna. Kolejno ruszają prace związane z przygotowaniem i wstawieniem nowych witraży. Poświęcenia witraży 16.01.1977 r., dokonał bp Paweł Socha.

Poświęcenie plebanii i domu parafialnego

14 sierpnia 1978 r. zostają zmienione granice parafii. Miejścowość Gola wraz z kościołem pw. Św. Jadwigi Śląskiej, do tej pory będąca częścią parafii w Wilkowie, zostaje włączona do parafii kolegiackiej. 

W 1981 r. parafię wizytuje bp. Paweł Socha. W 1982 r. w parafii odbywają się Misje Święte. U początku lat 80. ruszają pracę związane z budową plebani i przylegającego do niej domu parafialnego, w którym ma się miesić salka katechetyczna, a także miejsce, gdzie będą mogły spotykać się grupy parafialne. Fundusze na budowę pochodziły ze sprzedaży kaplicy i ofiar parafian.

31 sierpnia 1989 r. bp. Józef Michalik, ordynariusz gorzowski eryguje parafię pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. W skład nowej parafii wejdą miejscowości: Serby, Stare Serby i Gola. Pierwszym proboszczem zostaje dotychczasowy proboszcz parafii kolegiackiej – o. Władysław Kantor.

Lata 1989 - do teraz

14 lipca 1991 r. w wypadku samochodowym pod Wieliczką ginie o. Władysław Kantor. Zostaje pochowany na cmentarzu komunalnym w Serbach. Nowym proboszczem zostaje o. Władysław Polak. Za posługi nowego proboszcza parafię po raz drugi nawiedza kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (1992 r.). W 1992 r. po raz pierwszy po erygowaniu parafii odbywają się Misję Święte.

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae populus, papież Jan Paweł II reorganizuje strukturę kościoła katolickiego w Polsce. Tym samym parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła od teraz terytorialnie należy do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i dekanatu Głogów – Św. Mikołaj.

W 1994 r. parafię wizytuje bp. Paweł Socha. 

W latach 1996 – 1997 z inicjatywy o. Polaka i przy wsparciu finansowym parafian wymieniono cały dach. Zastosowano nowocześniejsze i trwalsze technologie – dach pokryto blachą miedzianą. Wymieniono także opierzenia i instalację rynnową. W 1999 roku wokół kościoła zagospodarowano na nowo plac. Teren wokół kościoła pokryto kostką polbrukową. Odnowiono płoty, skwery z kwiatami i trawniki. W tym samym roku ma miejsce wizytacja kanoniczna bp. Pawła Sochy.

W 2002 r. parafię nawiedzają relikwie św. Braci Męczenników z Międzyrzecza, patrów naszej diecezji. W 2005 r. z wizytacją kanoniczną przyjeżdża bp. Adam Dyczkowski.

W 2004 r. podczas Misji Świętych zostaje ustawiony nowy krzyż misyjny przed kościołem.

Poświęcenie Krzyża Misyjnego
Stawianie Krzyża
Krzyż Misyjny

12 stycznia 2008 r., w wyniku napadu na tle rabunkowym, zostaje zamordowany o. Władysław Polak i gospodyni pani Helena Rogala. Pamięć o zamordowanych parafianie wyrazili poprzez pomnik przy kościele i tablicę na ścianie plebanii.

Po niespełna 60-latach posługi oo. Redemptoryści opuszczają parafię w Serbach. W parafii posługę rozpoczynają księża diecezjalni – 20.06.2008 r. funkcję proboszcza obejmuje ks. Leszek Okpisz. 

W październiku 2009 r. parafia przeżywa 50-lecie poświęcenia kościoła. W 2010 r. bp. Stefan Regmunt dokonuje wizytacji kanonicznej w parafii. 

W kwietniu 2011 r. zostaje założona automatyka dzwonu na wieży kościoła, a w grudniu 2012 zostają zamontowane kuranty – od teraz dzwony biją codziennie o 12:00 wzywając do Modlitwy Anioł Pański i o 21:00 prosząc o powstanie do Apelu Jasnogórskiego. We wrześniu 2013 r. zostaje odnowiony krzyż misyjny. W marcu 2014 r. zostają założone nowe schody do kościoła i wykony podjazd dla wózków inwalidzkich. Od lipca do września 2014 r. została wykonana nowa elewacja kościoła. 

We wrześniu 2014 r. w parafii przeżywane były Misje Święte. W marcu 2015 r. podczas rekolekcji wielkopostnych wspólnota parafialna przeżywa peregrynacje kopi obrazu Jezu Ufam Tobie. W 2017 r. z wizytacją kanoniczną przyjechał ks. bp. Tadeusz Lityński.

11 listopada 2022 roku, po ponad 14 latach swoją posługę w parafii zakończył ks. kan. Leszek Okpisz. Zostanie zapamiętany jako kapłan oddany służbie Panu Bogu, Matce Najświętszej i swoim parafianom. Materialną pamiątką po ks. Okpisz jest gruntowny remont zabudowań parafialnych w Serbach oraz gruntowna restauracja kościoła św. Jadwigi Śląskiej, który stał się perłą wśród kościołów ziemi głogowskiej. Spadkiem duchowym oprócz mocy sakramentów, których udzielił jest rozpropagowanie w parafii nabożeństwa wynagradzającego w Pierwszą Sobotę, dzieło Pieszych Pielgrzymek do Goli oraz związane z nim dzieło pomocy potrzebujący oraz ugruntowanie wielu wspólnot parafialnych.

Z dniem 12 listopada posługę jako administrator rozpoczął ks. Marek Waściński.

Opracował: Jakub Wawrzyniak
Na podstawie: archiwum parafii; wspomnienia parafian; publikacje p. Pawła Trojan