Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Historia – Serby

Dzieje parafii Serby nierozerwalnie łączą się z losami osiedleńców, którzy na przełomie 1945/46 roku po latach wojennej zawieruchy wnosili do opustoszałej i zrujnowanej wioski nowe życie. Wcześniejsi mieszkańcy miejscowości, w większości ewangelicy użytkowali wybudowany w 1911 roku kościół, katolicy zaś uczęszczali do głogowskiej kolegiaty. W trakcie walk obie świątynie legły w gruzach. 

Pierwszym obiektem sakralnym stała się zatem przerobiona ze zdewastowanej stolarni kaplica, którą poświęcono 14 lipca 1946 roku. Otrzymała wezwanie Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W maju 1949 roku opiekę nad parafią obejmuje Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, związane z głogowskim klasztorem O.O. Redemptorystów. Z tą chwilą placówka w Serbach przejmuje funkcję parafii kolegiackiej. Systematyczna praca duszpasterska szybko przynosi owoce. W 1951 roku wspólnota przeżywa pierwsze Misje Święte. Ożywienie życia religijnego idzie w parze z rozwojem miejscowości, dlatego w 1957 roku zapada decyzja odbudowania zrujnowanego w 70% kościoła ewangelickiego. Dzięki uporowi i ogromnemu zaangażowaniu wiernych dzieło to udaje się w krótkim czasie ukończyć.

Dnia 25 października 1959 roku biskup wrocławski Bolesław Kominek konsekruje świątynie, która w kolejnych latach będzie sukcesywnie doposażona i upiększana. Dotychczasowa kaplica staje się obiektem katechetycznym i siedzibą urzędu parafialnego. W 1963 roku Serby po raz pierwszy nawiedza kopia cudownego obrazu jasnogórskiego. W tym czasie w parafii funkcjonują liczne grupy modlitewne, działa chór i zespół mandolinistek, systematycznie poszerza się krąg ministrantów. Lata 70-te to inwestycje związane z gruntownym przeobrażeniem wnętrza kościoła, nadające mu zbliżony do dzisiejszego, bardziej nowoczesny wygląd. Poświęcenia nowego ołtarza oraz rzeźb i polichromii dokonał bp Wilhelm Pluta (26.10.1975r.), witraży bp Paweł Socha (16.01.1977r.). Od 14 sierpnia 1978 roku pod opiekę parafii zostaje oddany kościół filialny w Goli obsługiwany dotąd przez proboszcza z Wilkowa. W początkach lat 80-tych podjęto wielkie dzieło budowy kompleksu parafialnego mieszczącego nie tylko plebanię ale również szereg pomieszczeń o charakterze duszpastersko – katechetycznym. Mimo, iż obiekt poświęcono w 1989 roku, jego adaptacja trwa praktycznie do dziś.

Biskup Józef Michalik 31 sierpnia 1989 roku eryguje nową parafie pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach powstałą z podziału dotychczasowej parafii kolegiackiej w Głogowie – Serbach. Lata 90-te i następne to kolejne inwestycje, przede wszystkim pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą, zagospodarowanie otoczenia świątyni. Doniosłe wydarzenia religijne w tym czasie to peregrynacja kopi obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (1992r.) oraz relikwii Św. Braci Męczenników z Międzyrzecza (2002r.). Na trwałe wpisały się w dzieje parafii tragiczne wydarzenia bandyckiego napadu na plebanię z 12 stycznia 2008 roku i śmierci o. Władysława Polaka i jego gospodyni p. Heleny Rogala, których mord upamiętniają dzisiaj symboliczne tablice. Decyzją władz zakonnych zaaprobowaną przez bp. Stefana Regmunta z dniem 12 czerwca 2008 roku Redemptoryści po 60 latach pracy duszpasterskiej kończą swa misję w Serbach, przekazując ją księżom diecezjalnym.

Już pod opieką nowego proboszcza wspólnota parafialna przeżywa jubileusz 50-lecia poświęcenia kościoła (październik 2009r.) i wizytację ks. Biskupa (grudzień 2011). Wciąż powstają nowe dzieła, a krąg wiernych zaangażowanych w życie parafialne stale rośnie.