Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Małżeństwo

1. O sakramencie małżeństwa

KKK 1659 Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

KKK 1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1).

Więcej o sakramencie małżeństwa

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • metrykę chrztu i bierzmowania,
  • zaświadczenie ukończenia katechezy młodzieżowej,
  • dowód tożsamości,
  • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, dnia skupienia,
  • dokumenty z USC.