Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Najbliższa niedziela 12 listopada będzie obchodzona jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Już po raz piętnasty Kościół w Polsce w tym dniu modli się i wspiera materialnie chrześcijan, którzy w swoich ojczyznach doświadczają dyskryminacji i prześladowania ze względu na wiarę w Chrystusa. W tym roku regionem, na który zostanie zwrócona szczególna uwaga, będzie Bliski Wschód.

Wierni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej będą modlić się za prześladowanych chrześcijan podczas mszy św. Zostanie również przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek. Zebrane środki trafią do potrzebujących za pośrednictwem organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

W rejonie Bliskiego Wschodu jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy współczesnego świata. Miejsce jest niestabilne od lat i stanowi arenę walk o wpływy, kontrolę światowych szlaków handlowych oraz dostęp do złóż surowców naturalnych. Bliski Wschód był również przez wieki i pozostaje nadal środowiskiem spotkania najstarszych cywilizacji, kultur i wielkich religii. Chrześcijanie stanowią tam mniejszość, na dodatek coraz szybciej topniejącą na skutek masowej emigracji, której przyczyną są problemy ekonomiczne, ale także prześladowania, jakich doświadcza wspólnota chrześcijańska.

(diecezjazg.pl)