Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa – dzień skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Odprawiane są jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu.

Wielki Piątek to dzień postu ścisłego – szczególny rodzaj pokuty i zadośćuczynienia.

Nabożeństwo z adoracją krzyża i uroczystym odczytaniem opisu męki i śmierci Jezusa odbędzie się w Serbach o godz. 18.00, w Goli o 16.00.