Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

Intencje Żywego Różańca – wrzesień 2023

  • Modlimy się w intencji rozsądnych i mądrych wyborów aby w naszej Ojczyźnie rządzili ludzie kompetentni o wyso­kim poczuciu etyki i moralności czerpanej z Ewangelii.

    We wrześniu Ojciec Święty poleca nam w modlitwie intencję za ludzi żyjących na marginesie: 
  • Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeń­stwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.