Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”

.

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI
25 lutego 2024 r.
„W KOŚCIELE JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ MISYJNĄ”

Przewielebny Księże Proboszczu,

Od 2006 r. obchodzimy w Polsce w II niedzielę Wielkiego Postu jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarnościm z Misjonarzami. To okazja, byśmy uświadomili sobie, że jesteśmy wspólnotą misyjną. Ostatnim nakazem, jaki Chrystus pozostawił swym uczniom tuż przed Wniebowstąpieniem, był nakaz misyjny. Świadomi naszej odpowiedzialności za misje, jednoczymy się w tym dniu z polskimi misjonarkami i misjonarzami i swą modlitwą, postem, ofiarą wspieramy ich wysiłki misyjne. Jest to dla nas dzień wspólnotowych błagań o nowe powołania; o to, aby znaleźli się ci, którzy w imieniu Chrystusa i Kościoła udadzą się na krańce świata z Ewangelią dla ubogich.
Od lat ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu stanowią jałmużnę na misje i przeznaczamy je na wsparcie działalności polskich misjonarek i misjonarzy. Jest to fundusz krajowy, z którego Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy komisji misyjnej KEP pomaga ponad 1700 misjonarzom w realizacji ich posługi ewangelizacyjnej, medycznej, charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej. W imieniu Dzieła Pomocy dziękuję wszystkim darczyńcom za ofiarność i troskę o misje. Bez Waszej wyobraźni miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby najuboższych na misjach misjonarze nie posiadaliby środków i nie mogliby nieść im pomocy, jak to czynią obecnie. Dzięki Wam nie głoszą Ewangelii do pustych żołądków, ale karmią i poją głodnych i spragnionych, przyodziewają nagich, służą chorym, samotnym i wykluczonym przez społeczeństwo, opiekują się sierotami i niepełnosprawnymi.
Bardzo serdecznie proszę o to, abyście w swych wspólnotach parafialnych na wszystkich Mszach podkreślili charakter misyjny tej niedzieli, wykorzystując nasze materiały liturgiczne. Przesyłam również plakaty, które można umieścić w gablotce. Wszystkie te materiały są bezpłatne – jedynie serdecznie prosimy o ich wykorzystanie dla dobra misji.
W imieniu polskich misjonarek i misjonarzy oraz własnym serdecznie dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i całej wspólnocie parafialnej za dokonane wpłaty na cele misyjne w roku ubiegłym. Jednocześnie serdecznie proszę o braterską pomoc w przeprowadzeniu tegorocznej misyjnej zbiórki do puszek w niedzielę „Ad Gentes” i o przesłanie zebranych ofiar – zgodnie z diecezjalną praktyką – na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Więcej informacji o naszej pracy dla misji przekazujemy na stronie internetowej www.adgentes.misje.pl
Z zapewnieniem o modlitwie i wyrazami szacunku dla Waszej służby Bogu i ludziom.

Ks. Zbigniew Sobolewski
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”