kosciol9.jpg

Nowy 2020 Rok bieży ...

   Kończy się stary 2019 Rok, a co przyniesie Nowy Rok 2020? Tego jeszcze nie wiemy, ale mamy świadomość, że nadal będziemy zatroskani codziennymi obowiązkami, które będą kształtowały nasze życie. Mamy także nadzieję, że codzienność będzie przeplatana dniami, które przyniosą radość, szczęście i pomyślność.
   Nowy Rok to doskonała okazja do postanowień, szczególnie do poprawienia naszych relacji w rodzinie, między ludźmi a także relacji z Bogiem. W ostatnim dniu starego roku wszyscy składamy sobie życzenia, stajemy się życzliwi dla wszystkich, zapominamy o niepowodzeniach i konfliktach. Wspominamy szczęśliwe dni minionego roku, jest dużo uścisków, pocałunków i radości.

Wszystkim naszym parafianom w nadchodzącym Nowym Roku życzymy pogodnych, zdrowych i radosnych dni Nowego Roku, życia w miłości, przyjaźni, szczęściu oraz  urzeczywistnienia najskrytszych marzeń, które przyniosą radość i uśmiech.            

                                                                     Ks. Proboszcz  i  Redakcja Strony 

29 grudnia 2019 - Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

   Ostatnia niedziela roku to święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Obecnie w naszych domach, w naszych rodzinach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Święta Rodzina uświadamia w nas ważne przesłanie, które prowadzi każdego człowieka do podstawowej misji – miłości do drugiego człowieka, miłości małżeńskiej oraz rodzicielskiej. Poprzez miłość małżeńską tworzymy rodzinę, trwałą wspólnotę, która oparta na zrozumieniu, szacunku i odpowiedzialności za drugiego członka rodziny buduje trwałe i pozytywne relacje rodzinne. Te z kolei promieniują na innych ludzi i przemieniają cały świat, niczym przesłanie Małego Jezusa niosącego ludziom radość, pokój i zbawienie. Tego dnia chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga.

Boże Narodzenie 2019

   Dzisiejsza niedziela 22 grudnia to ostatnia niedziela adwentowa. Zbliża się czas długo oczekiwany, na który w czasie Adwentu przygotowywaliśmy się i którego z utęsknieniem wszyscy oczekiwaliśmy.
   Wieczorem 24 grudnia wszyscy zasiądziemy do wigilijnego stołu, by w gronie rodzinnym wspólnie świętować nadejście Chrystusa, by wspólnie wspominać tamten wielki czas, gdy mały Jezus narodził się z Maryi Dziewicy. Chrystus Pan przyszedł na świat by objawić nam wielką prawdę o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba i przez swoją zbawienną ofiarę krwi włączyć nas w wielką rodzinę dzieci Bożych i dać nam zbawienie. 

Wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego wszystkim parafianom i ich gościom składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju, Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym czasie. 
Niech Nowonarodzone Dzieciątko pobłogosławi wszystkim Rodzinom w Nowym 2020 Roku. 
Niech w każdym dniu dane Wam będzie odnaleźć Boga, a wraz z Nim szczęście.

Zespół redakcyjny z księdzem proboszczem.                              

8 Grudnia - Niepokalane poczęcie NMP

   8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Maryja została obdarzona przez Boga pełnią łask, została oczyszczona z grzechu pierworodnego od samego poczęcia. Chrześcijanie od początku wierzyli i uznawali wyjątkowość Maryi matki Jezusa. Jednak dopiero w 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Papież pisał tak: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”
   Tego dnia papież udaje się na Plac Hiszpański w Rzymie by tam pod pomnikiem Niepokalanie Poczętej Maryi gorąco się modlić.

Zbiórka żywności Caritas pod hasłem „Tak, Pomagam”.

   Kolejny raz Parafialne Zespoły Caritas organizują wielką zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. W kościołach naszej parafii od 4 do 18 grudnia będą wystawione kosze na produkty żywnościowe, które pomogą najbardziej potrzebującym przygotować godne święta. Najbardziej zależy nam na produktach spożywczych z długim terminem ważności i takich, które bezpiecznie będziemy mogli przewieźć.  

   Boże Narodzenie to czas dzielenia się miłością. Pokażmy, że jesteśmy wrażliwi i sprawmy, aby naszą dobroć odczuli Ci, którym w życiu nie zawsze jest łatwo.

Św. Mikołaj przychodzi 6 grudnia

   Św. Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patras (Grecja). Zasłynął jako człowiek o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością i życzliwością wobec innych, zwłaszcza ludzi biednych i schorowanych.
   W naszej kulturze Święty Mikołaj to postać staruszka z laską, często w okularach, z długą siwą brodą, w czerwonym stroju, z workiem pełnym prezentów. Jednak kult tej postaci związana jest z historią biskupa Mikołaja z Miry (starożytne miasto Licji - współczesne tereny Turcji.) Święty Mikołaj od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Legendy głoszą, że otrzymał spory majątek po rodzicach, którym podzielił się z ubogimi. 
   Z racji swoich dobrych uczynków popularność tego świętego nie zanikła do tej pory. Co roku ludzie przebierają się na jego cześć, by móc obdarować prezentami najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Oby ta tradycja tkwiła w nas, jak najdłużej, bo nie ma nic piękniejszego, niż sprawianie radości i niespodzianek drugiemu człowiekowi.